Waar blijven de bedrijven bij het grote bouwen?

Foto: Pixabay / Ulrike Leone

Wordt Zaanstad een gemeente waar alleen gewoond maar niet meer gewerkt kan worden? Zou er niet eens iets creatiever moeten worden gezocht naar het realiseren van meer woningen zonder daarvoor ruimte af te snoepen van bedrijven? Het zijn vragen waar de PVV en POV met de overige fracties in de raad over willen praten.

De kwestie is niet nieuw, maar recente ontwikkelingen tonen aan waar het toe kan leiden wanneer elke plek waar mogelijkerwijs huizen kunnen komen ook daadwerkelijk bebouwd wordt. Claasen Shipyard keert Zaanstad de rug toe wegens de woningbouw aan de Kalverringdijk. Touwen en Co moet een nieuwe plek vinden wegens de bouw van woningen en de plannen voor de Houthavenkade leiden tot grote onrust Exter en Engie. Bedrijven aan de Aris van Broekweg zitten eveneens met geplande huizen in hun maag. Er moet gewoond gaan worden in de Achtersluispolder, op bedrijventerrein Mercurius in Krommenie en op Molletjesveer in Wormerveer.

Hembrugterrein

Nu hoeven ondernemers dat niet allemaal gelaten over zich heen te laten komen, zoals de uitspraak van de Raad van State over de bouw van 1000 huizen op het Hembugterrein bewezen heeft. ’s Lands hoogste bestuursrechter liet de belangen van de (haven)bedrijven in de omgeving zwaar meetellen. Maar rechterlijke procedures betekenen onzekerheid en tijdverlies en leiden bovendien tot kosten. Besluiten bedrijven net als Claasen daarom een andere vestigingsplaats te kiezen, dan nemen ze ook hun werkgelegenheid mee. En daar maken de POV en PVV zich zorgen over.

Alles aan de kant voor huizen

De twee partijen hebben daarom het initiatief genomen om het onderwerp op de raadsagenda te krijgen. Zaanstad heeft de ambitie om te groeien naar 200.000 inwoners, maar dat mag niet tot gevolg hebben dat onze industrie en daarmee arbeidsplaatsen in het gedrang komen, vinden ze. ‘Het college lijkt voor bouwlocaties alleen maar oog te hebben voor industriegebieden, bedrijven, sport- en parkeerterreinen. Wij zetten vraagtekens bij de inspanningen die worden gedaan om bedrijven binnen Zaanstad te huisvesten en herhuisvesten,’ schrijven ze. Voor de woningbouw wordt alles aan de kant gezet.

Principiƫle vragen

Op de kaart met nieuwbouw en ontwikkellocaties van de gemeente zijn veel functieveranderingen te zien van bedrijven en industrieterreinen naar woningbouw. ‘Maar moet de prioriteit niet liggen bij het bouwen voor Zaanse woningzoekenden? Is het niet onze zorg om te zorgen voor voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners? Waar verwachten wij dat de voor woningen weggesaneerde bedrijven zich gaan vestigen? Moeten we niet bij vervangende nieuwbouw meer woningen terugbouwen dan dat we er slopen?’ Het zijn vragen waarover de verschillende politieke stromingen binnenkort hun licht mogen laten schijnen.

Reacties