Provincie bedeelt bedrijventerrein Wormerveer met half miljoen

Foto: Google Earth

De provincie heeft subsidie verleend voor het verbeteren van bedrijventerreinen en één daarvan is Noorderveld – Molletjesveer n Wormerveer, dat met een half miljoen euro is bedeeld. De subsidie is verleend voor de verbetering van de wegen en duurzaamheidsmaatregelen zoals de plaatsing van zonne-panelen. Ook wordt het gebruik van elektrische laadpalen gestimuleerd.

In totaal verdeelde de provincie ditmaal anderhalf miljoen euro voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, waar Haarlem al zeventien jaar geld in steekt. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd. Ook de komende drie jaar gaat dat door en is jaarlijks anderhalf miljoen beschikbaar. Begin dit jaar kon subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, het aanpassen van gevels en voor de groenvoorziening.

Duurzaamheid essentieel

Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen is vooral gekeken naar de aspecten van duurzaamheid, zoals CO2-uitstoot, energiegebruik, klimaatmaatregelen en het hergebruik van afval. Die duurzaamheid komt expliciet naar voren in Wormerveer. Andere projecten die worden gefinancierd zijn de herinrichting van de Australiëhavenweg in Amsterdam (met 368.421 euro), de verbetering van de wegen op De Liede in Haarlemmermeer (12.305 euro), de revitalisering en herprofilering van Houtwegen in Heemskerk (145.000) en voor de revitalisering van Westhaven Zuid in Amsterdam (371.250 euro).

E-vrachtvervoer

De gemeente Hilversum tenslotte krijgt 61.525 euro voor een project om de veiligheid en leefbaarheid van bedrijventerreinen te bevorderen. Zo wordt er meer rekening gehouden met duurzame vrachtvervoertransporten. Er komen speciaal aangewezen en aan te leggen laad- en loszones voor grote vrachtwagencombi’s. Ook wordt geïnvesteerd in voorbereidingen voor het opladen van elektrische vrachtwagens en bedrijfswagens.

 

 

 

Reacties