Ondernemers Achtersluispolder vol vragen over woningbouw

Foto: Google Earth

Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling van Zaanstad Annius Hoornstra zei in een interview dat werd gepubliceerd op de website Woningmarktbeleid.nl dat hij vanwege de Woondeal met het Rijk vertrouwen heeft in de ontwikkeling van de Achtersluispolder tot een gecombineerde woon-werkomgeving, waar naar schatting tussen de één en twee miljard euro voor nodig is.

Concreet moeten daar in de komende tien tot 25 jaar ongeveer 10.000 woningen en 8000 extra arbeidsplaatsen bijkomen, maar het gebied moet nog helemaal worden ontwikkeld en is op dit moment niet optimaal bereikbaar. Dat weten de ondernemers die er nu al gevestigd zijn als geen ander, en zij vragen zich af of ook hun stem gehoord zal worden bij de ontwikkelingen. Net als aan de overkant van het Noordzeekanaal, waar Haven-Stad de bedrijvigheid in de weg lijkt te gaan zitten.

De samenwerking met het Rijk wat betreft grootschalige woningbouwprojecten maakt het volgens Hoornstra mogelijk om noodzakelijke voorinvesteringen voor duurzame gebiedsontwikkeling te doen en kwetsbare wijken aan te pakken. Tot 2025 kan de Metropoolregio Amsyerdam er ruim 100.000 woningen bijbouwen. Maar die moeten wel ergens een plek krijgen en het buitengebied is uitgesloten van verdere bebouwing. En dus valt het oog al snel op gebieden die nu nog zijn voorbehouden aan bedrijven. ‘Gemengd’ is het nieuwe toverwoord, waarbij echter sterk de nadruk ligt op wonen.

Hoornstra noemt de ontwikkeling van de Achtersluispolder als een gebied dat kan profiteren van de ‘onorthodoxe maatregelen’ die nu mogelijk worden vanwege de samenwerking tussen het Rijk en de regio. ‘We zijn met elkaar anders gaan kijken naar de relatie tussen infrastructuur en woningbouw. Voorheen was het: eerst bouwen en dan infrastructuur aanleggen. Nu is het omgedraaid: een goede infrastructuur kan een randvoorwaarde zijn voor woningbouw,’ zegt hij.

‘Als je daar eerst, of gelijktijdig, een hoogwaardige vervoersinfrastructuur aanlegt hebben bewoners minder behoefte aan een auto voor de deur. Je hebt dus meer ruimte om – misschien wel – het dubbele aantal woningen te realiseren. Projectontwikkelaars willen daarbij aan de slag, je draagt bij aan een duurzame leefomgeving en je zorgt voor waardeontwikkeling van de woningen.’ Over de bedrijven met hun niet zelden met wonen slecht of helemaal niet verenigbare activiteiten echter geen woord.

 

Reacties