Werkgeversvoorman waarschuwt voor veronachtzaming van de haven van Amsterdam

Een luchtfoto van wat de woonwijk Haven-Stad moet worden.
Foto: Gemeente Amsterdam

Amsterdam moet uitkijken dat het zijn haven niet vergeet. Daarvoor waarschuwde Hans de Boer, voorman van VNO-NCW onlangs tijdens een bijeenkomst van het havengilde. En wat voor Amsterdam geldt, geldt evenzeer voor Zaanstad.

De Boer ziet meerdere lokale initiatieven ontstaan die haaks staan op het belang van de haven. Zo wil Amsterdam een wijk, Haven-Stad, bouwen waar zo’n 150.0000 mensen wonen en werken in en bij het havengebied. Zaanstad droomt van 1000 nieuwe woningen en cultuur op het Hembrugterrein en een transformatie van de Achtersluispolder naar een gemengd gebied waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Daarmee wordt onzekerheid gecreëerd bij ondernemers, aldus De Boer. Insprekers kunnen op 13 december schieten op de plannen van het college tijdens de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad.

Haven versus Zuidas

Ook de geplande nieuwe brug over het IJ is wat hem betreft alleen maar hinderlijk voor de scheepvaart. Volgens De Boer moet het bredere belang van de haven voor niet alleen de regio, maar ook Europa niet worden vergeten. De haven is volgens de ondernemersvereniging goed voor 70.000 banen, tegen 39.000 op de Zuidas.

Er was de afgelopen dagen veel jubel over de komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA) naar de Zuidas na de door Brexit ingegeven verhuizing uit Londen, maar het Europees Medicijnagentschap (EMA), maar dat levert vooral afgeleide nieuwe banen op voor inwoners van de regio. De meeste zullen immers worden ingenomen door de honderden expats die met het EU-agentschap overkomen uit het Verenigd Koninkrijk en die mensen en hun gezinnen moeten allemaal al snel ergens wonen in een regio die kampt met een enorm tekort aan woningen in alle prijsklassen.

Geen rol voor Zaanstad

Opvallend overigens: Zaanstad wordt als mogelijke vestigingsplaats voor die goedbetaalde nieuwkomers in de meeste verhalen over de komst van EMA en de gevolgen totaal over het hoofd gezien. Wellicht is de afwezigheid van een internationale school – of een dependance daarvan – de oorzaak, maar het blijft een curieus gegeven nu steeds meer Amsterdammers de gemeente wel weten te vinden als alternatieve vestigingsplaats.

Voor EMA-personeel komen al die tekentafelwoningen in en rond de havens en op industrieterreinen sowieso te laat, maar wanneer de medewerkers buiten Amsterdam gaan zoeken zullen ze moeten forenzen. Nu al figureren de ringweg A10 West en de rest van de ring rond Amsterdam dagelijks in de fileberichten en hoewel mensen die Groot Londen gewend zijn wel een stootje kunnen hebben, blijft in de file staan een onaantrekkelijk vooruitzicht bij het kiezen van een nieuwe woonplek.

En die bedrijven dan?

Het zijn allemaal overwgingen die langs zijn gekomen bij het nieuws dat er nog geen 1000 nieuwe inwoners verwelkomd zullen worden als gevolg van de verhuizing van een enkele instelling. De vraag rijst dat wat het bouwen van duizenden, of zelfs tienduizenden woningen aan de boorden van het Noordzeekanaal voor verschuivingen teweeg zal brengen. Wanneer het allemaal doorgaat… Want om even bij De Boer te blijven: waar gaan al die bedrijven dan heen?

Reacties