Havenbedrijf ziet niets in geplande nieuwbouwwijk Haven-Stad

Foto: Pixabay

Het Havenbedrijf Amsterdam ziet niets in de bouw van de door het Amsterdamse gemeentebestuur gewenste nieuwbouwwijk Haven-stad, die onder meer een opstap zou kunnen zijn naar een nieuwe metrolijn via het Hembrugterrein naar Zaandam. In de wijk zouden tot 70.000 woningen moeten komen.

Maar het Havenbedrijf ligt dwars. Het plan zou ingaan tegen het huidige coalitieakkoord, waarin staat dat de bedrijven in de Coen- en Vlothaven zeker tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten. Omdat in 2029 al gestart zou worden met de huizenbouw, komt die belofte in het geding. ‘Dit verslechtert de verdiencapaciteit van de haven en de investeringsbereidheid van bedrijven in het gebied,’ aldus de bazen van het havengebied. Zo krijgen bedrijven in de haven te maken met strengere milieueisen wanneer er woningen komen.

Verplaatsing bedrijven

Maar ook wanneer de bouw pas in 2040 zou beginnen, blijven er zorgen. Zo ontbreekt er duidelijkheid over de financiële tegemoetkoming voor bedrijven die verplaatst zouden moeten worden. De plannen gaan overigens ook uit van de realisatie van 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen in de nieuwe wijk, die in de toekomstvisie voor Zaanstad van Platform31 nadrukkelijk genoemd werd als een kansrijke locatie om inwoners van onze gemeente aan een baan te helpen.

Uit die visie: ‘Een sterkere samenwerking met Amsterdam en de Schipholregio kan het werkgelegenheidsperspectief voor Zaankanters verbeteren. Daarbij zijn de ontwikkelingen rond de geplande Amsterdamse nieuwbouwwijk Haven-Stad (60.000 arbeidsplaatsen erbij is de belofte) veelbelovend.’

Geen kleine speler

Het Havenbedrijf Amsterdam (met de havens van de hoofdstad, Zaanstad. IJmuiden en Beverwijk) is geen kleine speler en ziet bovendien de overslag groeien – behalve in Zaanstad. Amsterdam en de zusterhavens noteerden samen in de eerste twee kwartalen van dit jaar een hogere groei dan ‘s lands grootste haven, Rotterdam.

Reacties

Cookieinstellingen