Tot 2025 ruim 100.000 huizen erbij in de Metropoolregio

Foto: Pexels

De Metropoolregio Amsterdam en het Rijk hebben een Woondeal gesloten en wethouder Songül Mutluer was van de partij om Zaanstad te vertegenwoordigen. Tot 2025 wil de regio ruim 100.000 woningen bijbouwen. Het Rijk ondersteunt de ambities met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots.

Tijdens de bijeenkomst werden ook cijfers gepresenteerd van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). ‘Corporaties lopen tegen de grens aan van wat ze kunnen investeren in de woningvoorraad. Het is noodzakelijk dat daar meer aandacht voor komt vanuit het Rijk,’ reageerde Mutluer na afloop van de officiële ondertekening. Wat zit er voor Zaanstad in het vat:

  • Het Rijk trekt twee miljoen euro uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden van Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend.
  • Zaanstad krijgt 500.000 euro voor twee pilots ten behoeve van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bestaande woningen, bijvoorbeeld voor funderingsproblemen. Een van de pilots zal zich richten op de Zeeheldenbuurt in Wormerveer.
  • De wijken Poelenburg en Peldersveld komen in aanmerking voor wijkvernieuwing, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen fysieke verduurzaming en sociale leefbaarheid voor bewoners.
  • Er zijn in de MRA acht gebieden aangewezen voor grote gebiedsontwikkelingen, waarin de focus ligt op duurzame stedelijke ontwikkeling en het vergroten van de slagkracht. Een daarvan is de Noordelijke IJ-oever – Sloterdijken (de eerste fase van het project Haven-Stad) en Amsterdam – Achtersluispolder – Kogerveld.

Volgens Mutluer helpt de Woondeal Zaanstad in de goede richting maar moet het niet bij deze toezeggingen blijven: ‘We trekken samen met de andere gemeenten en partners op om de afspraken concreet te maken. Onze inwoners moeten resultaat zien. Daar kunnen we extra steun vanuit het Rijk goed bij gebruiken.’ Juist gisteren pleitte het CDA er in de gemeenteraadsvergadering voor om sociale huurwoningen uitsluitend aan inwoners van Zaanstad te geven. Dat staat haaks op de samenwerking waar de Woondeal van uitgaat.

Amsterdamse woningbouwcorporaties leverden nog voor de ondertekening al kritiek op de deal. Zij kunnen de bouw van 5000 sociale huurwoningen per jaar niet financieren. Ze willen dat het Rijk hun tegemoetkomt door het afschaffen van de verhuurdersheffing. Tot nu toe gingen de corporaties in hun begroting uit van 4500 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. Het WSW heeft in aanloop naar het akkoord de investeringsruimte van corporaties onderzocht en heeft berekend dat twaalf van de 26 corporaties in de regio niet voldoende geld kunnen lenen om de plannen uit te voeren. Welke dat zijn is niet bekendgemaakt.

 

Reacties