DZ wil rem op woningbouwplannen Aris van Broekweg

Foto: Google Street View

Democratisch Zaanstad vindt dat het college te hard van stapel loopt met woningbouwplannen voor de Aris van Broekweg. De ondernemers op dat bedrijventerrein hebben grote bezwaren tegen de plannen waarover zij niet geraadpleegd zijn. En toch suggereren gemeentelijke stukken dat alles al in kannen en kruiken is.

In de visie van het college kunnen aan de Aris van Broekweg in Zaandam wonen en werken gecombineerd worden, maar die mix bleek al eerder tot problemen te leiden. Op het Hembrugterrein ging het immers eveneens na het veto van de Raad van State van himmelhoch jauchzend naar zum Tode betrübt. De ondernemers bij het Zaandamse centrum hebben bovendien niet kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden: niets wees er tot voor kort op dat woningen een optie waren. Diverse ondernemers hebben de afgelopen jaren daarom fors geïnvesteerd en zijn langlopende huurcontracten aangegaan op het ‘levendige, typisch binnenstedelijke bedrijventerrein’ zoals de gemeente zelf dat ooit beschreef.

Zware industrie

Maar nu moeten er opeens sociale huurwoningen komen op een al jarenlang braakliggend terrein, direct naast en tegenover de bedrijven Samlex Europe, Bosma en Bronkhorst, Bouwbedrijf Plekker en Machinefabriek K. van Nek en Schiethaven. De werkzaamheden van verschillende bedrijven in het gebied vallen in de zwaardere milieucategorieën, waardoor voldoende afstand tot woningen een vereiste is, maar dat is in het gebied feitelijk onmogelijk. De bedrijven voorzien dat zij uiteindelijk de klos zullen zijn: belemmeringen  voor de bedrijvigheid en de onmogelijkheid om verder uit te breiden, de waardevermindering van de opstallen en grond, extra kosten voor het treffen van maatregelen in verband met scherpere milieunormen, meer verkeer en parkeeroverlast én uiteraard over stank en lawaai klagende toekomstige bewoners.

Compensatie

Democratisch Zaanstad vraagt zich af hoe het college zo laconiek over al deze bezwaren heen kan stappen, na slechts één poging tot overleg met de betrokken ondernemers. De fractie vindt dat er alsnog een inventarisatie van de wensen en de bedenkingen van de ondernemers met betrekking tot de plannen moet komen. Ook stelt fractievoorzitter Juliëtte Rot in schriftelijke vragen dat er in het gebied een duidelijke keuze gemaakt zal moeten worden tussen óf wonen óf werken, vanwege de fysieke beperkingen die het bedrijventerrein kent. Bij een transformatie naar wonen zullen de bedrijven gecompenseerd dienen te worden, financieel met een alternatieve plek in de gemeente. In dat kader wil Rot ook weten of het college bereid is om een nieuw stedenbouwkundig plan op te stellen waarin de continuïteit van de bedrijvigheid is gewaarborgd.

Reacties