Geen 150 maar 800 huizen op terrein Kan Palen en omgeving

Foto: Max Pixel

De plannen voor de herontwikkeling van het terrein van Kan Palen zijn ingrijpend gewijzigd. Ook het naastgelegen bedrijf en de omliggende corporatiewoningen worden bij de planontwikkeling betrokken. Hierdoor wordt een verbetering mogelijk in de ruimtelijke verkaveling en winnen het plan en de leefomgeving aan kwaliteit. De verwachting is dat de transformatie doorzet en er op termijn ruimte ontstaat voor ruim 800 woningen en voorzieningen de Hofwijk.

Dat is te lezen in het nieuwste Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied. Tot nu toe was er sprake van zo’n 150 huizen voor het Kan Palen-terrein aan de Oostzijde, nadat daar een mede door het Rijk gefinancierde grote schoonmaak heeft plaatsgehad. In het jaarlijkse overzicht van plannen voor het Noordzeekanaalgebied worden ook grote woningbouwlocaties als Brokking en Meneba in Wormerveer genoemd en het ‘Zaans Proeflokaal’ De Hemmes, waar de gemeente samen met grote industriële bedrijven rond het schiereiland in de Zaan werkt aan drie doelstellingen: het behoud van de industrie, het terugdringen van de milieuoverlast en het scheppen van ruimte voor nieuwe woonmilieus. ‘Voor dit gebied wordt nu nagedacht over de bouw van een of meer energieleverende windmolens en tijdelijke woningen op het deel van het schiereiland dat eigendom is van de gemeente. Daardoor kunnen de op De Hemmes gevestigde bedrijven voorlopig hun bedrijfsvoering voortzetten.’

Woningbouw bij de Schans

Ook wordt duidelijk dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat eigenaar KondorWessels Projecten medio dit jaar verwacht de vergunning voor de ontwikkeling van de locatie Kalverringdijk Noord te krijgen. Dat betreft twintig in Zaanse stijl gebouwde woningen ‘die als strooigoed op de locatie liggen’. Voor de ontwikkeling van het Jacob Vis terrein op de Zaanse Schans kan elk moment een aanvraag worden ingediend. Op tafel bij de gemeenteraad ligt al de visie op de toekomst van Centrum Oost in Zaandam, waaraan ook pandeigenaren meewerkten om te bekijken hoe de bebouwing en de direct aangrenzende openbare ruimte op korte termijn kan worden verneterd. Dit gebeurt in de Peperstraat, op de Zuiddijk, de Oostkade, de Burcht en in de Touwslagersstraat.

Reacties