Aandeel sociale huur in Centrum Oost verdeelt de raad

Wie wonen hier straks?
Foto: Google Street View

Het aantal sociale huurwoningen dat erbij moet komen komen in Centrum Oost in Zaandam verdeelt de gemeenteraad en dus staat het onderwerp er op 28 mei opnieuw op de agenda. In de eerste ronde staakten de stemmen: achttien voor en achttien tegen het voorstel van de PvdA, GroenLinks, Rosa en de SP om de ontwikkelaar te verplichten 30 procent sociale huurwoningen in de plannen op te nemen.

In het oostelijke deel van het Zaandamse centrum moeten zo’n 800 woningen worden gebouwd en de vier linkse fracties vinden dat die in voldoende mate beschikbaar moeten komen voor jongeren die op dit moment weinig kans maken op een woning. In het collegeakkoord staat dat er jaarlijks rond 1000 woningen worden bijgebouwd waarvan 300 in de sociale huursector en 100 als betaalbare koopwoning.

240 of 160?

De vier fracties willen in Zaandam Oost 240 sociale huurhuizen gerealiseerd zien en niet de 160 waar het college op inzet. Alleen wanneer door ontwikkelingen elders in de stad een hoger aandeel sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen wordt gebouwd kan dit aanleiding zijn om hiervan af te wijken, zo luidde een amendement dat in de laatste raadsvergadering in stemming werd gebracht. Het haalde het niet en dus komt er een herkansing.

Overzicht ontbreekt

Ook over een motie van de vier fracties staakten te stemmen. Daarin wordt gesteld momenteel een overzicht van bouwplannen en de verdeling van de soorten nieuwe woningen in de gemeente ontbreekt en dat het daarom onwenselijk is om op elk deelproject een discussie te voeren over het aandeel sociale/betaalbare woningen.  Rosa, SP, PvdA en GL willen dat er een gemeentebrede afweging wordt gemaakt binnen de afgesproken randvoorwaarden en vragen om een bouwplanning die nog voor de zomer op tafel zou moeten liggen.

De tegenstanders van de voorstellen van de vier linkse fracties betogen dat het aandeel sociale huur in de Rosmolen- en Burgemeestersbuurt al bijzonder hoog is en dat het onwenselijk is om die percentages (in de Rosmolenbuurt meer dan de helft) nog verder op te schroeven. Een gemengde samenstelling van de bevolking geeft een dynamischer geheel en rijkere bewoners geven meer geld uit, wat de middenstand en de horeca in de binnenstad ten goede komt. Amsterdam heeft bovendien ondervonden dat ontwikkelaars geneigd zijn om koudwatervrees te ontwikkelen als er een in hun ogen te groot aandeel sociale huur wordt geëist. Al ging het daar om 60 procent

Bron: Allecijfers.n
Bron: Allecijfers.nl

Reacties