Via tijdelijke naar permanente bewoning De Hemmes

Foto: Public Domain Pictures

Het college wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om met tijdelijke woningen de hindernissen te omzeilen die een permanente bebouwing van De Hemmes nu nog vrijwel onmogelijk maken. Tegelijkertijd mag de Hemmes Groep dan bij wijze van pilot beginnen met de bouw van één ‘traditionele’ windmolen voor de levering van energie.

Zaanstad kocht in 2012 2.6 hectare grond op het schiereiland in de Zaan met een ambitieus plan voor een nieuwe woonwijk, maar wegens de ernstige bodemverontreiniging en de omringende industrie is dat een helse klus. ‘Woningbouw op De Hemmes realiseren is een kwestie van lange adem gezien alle obstakels die er in het gebied zijn om ontwikkelingen mogelijk te maken,’ schrijft het college nu aan de raad met een voorstel om de zaak in twee fases aan te pakken: via tijdelijke woningen naar permanente.

Alle mogelijkheden bekijken

Ook huizen die er niet langer dan vijf tot tien jaar zullen staan vragen echter al oplossingen op het gebied van schone grond, ontsluiting en geur- en geluidsoverlast. De Hemmes Groep en anderen zijn voorstander van de bouw van Tiny Houses, maar het college wil ook naar andere mogelijkheden kijken en daar een kosten/batnanalyse op loslaten. Naast woningbouw worden ook andere zaken meegenomen, zoals de mogelijke aanleg van een stadsstrand. ‘Er ontstaat hiermee een locatie die ruimte kan bieden aan tijdelijke ontwikkelingen en tijd geeft om voor de permanente woningbouw de nodige voorwaarden uit te werken,’ aldus het college in een raadsvoorstel.

Reacties