Gesprekken over verkoop terrein Touwen en Co. voor woningen duren voort

Still uit de video van Mavic Pilot Zaandam NL.
Foto: YouTube

De eigenaar van het terrein van Kan Palen aan de Oostzijde in Zaandam is nog steeds in gesprek met de eigenaar van het naastgelegen bedrijfsterrein over verkoop. Mocht Touwen en Co (Tenco) het bedrijf sluiten en al dan niet naar elders verplaatsen, dan komt een aanzienlijk grotere locatie beschikbaar voor nieuwbouwwoningen.

Bovendien zouden dan beide percelen tegelijkertijd gesaneerd kunnen worden. De bodemvervuiling was lange tijd de reden dat het terrein van Kan Palen braak bleef liggen, omdat er zeer hoge kosten zijn gemoeid met de opschonen van de grond. Er ligt inmiddels een plan dat volgens de gemeente ‘sociaal en maatschappelijk verdedigbaar’ is. Eigenaar de gemeente betalen samen mee aan de bodemsanering, waarna er 160 huizen kunnen komen.

Wat de stand van zaken is in de gesprekken tussen de beide eigenaren weet de gemeente niet. Touwen en Co. is een groothandel in teer, bitumen, verf en beits.

Reacties