Vergunning voor transformatie jachthaven West-Knollendam

Foto: Google Street View

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de vergunning verleend voor de waterstaatkundige zaken die nodig zijn voor de transformatie van jachthaven Hennewerf in West-Knollendam naar een woon- en recreatieterrein. De gemeente heeft de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is nog niet afgegeven.

Het waterschap moet toestemming geven voor de herinrichting omdat het gaat om een ontwikkeling bij een regionale waterkering. West-Knollendam hoort bij MAAK.Zaanstad Noord, samen met de rest van Wormerveer en het oostelijk deel van Krommenie tot aan de Noorder- en Zuiderhoofdstraat. In de analyse van het gebied is sprake van een groot aantal woningbouwplannen op verschillende locaties: 

In het gebied van MAAK.Zaanstad Noord staan nu rond 9700 woningen, waarvan 5500 in Wormerveer, 200 in West-Knollendam en 4000 in Krommenie Oost. De woningvoorraad in Noord is wat ouder dan gemiddeld in Zaanstad. Daar moeten er vele bijkomen, in Wormerveer vooral ten noorden van de Ned Benedictweg. Daar zijn circa 2000 woningen gepland (inclusief 1000 woningen op het bedrijventerrein Molletjesveer, dat moet verkleuren naar een combinatie van wonen en werken). De toekomstige bewoners van al die huizen gaan  relatief ver van het dorpscentrum wonen, wat naar uiteraard gevolgen heeft voor het nu al drukke verkeer. Ondanks het dorpse karakter wordt Wormerveer door sommige inwoners nu al qua (aantallen) woningen, straatbeeld, automobiliteit en beperkt groen ervaren als een druk stedelijk gebied, staat in de analyse. ‘Als er woningen worden toegevoegd, dan lijkt het zinvol om sterk in te zetten op nieuwe technologie & de filosofie van het delen. Mobiliteit is daarbij een belangrijk(st)e opgave in Wormerveer.’

Bezwaar aantekenen

Tegen de vergunning die het waterschap heeft verleend voor de waterstaatkundige aspecten van de transformatie van jachthaven Hennewerf kan de eerste zes weken van dit jaar bezwaar worden aangetekend. ‘Hebt u moeite met een bepaald besluit, dan gaan we hierover graag met u in gesprek. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen,’ aldus de website van Hollands Noorderkwartier. De adviescommissie van het schap beoordeelt de bezwaren en adviseert het HHNK-bestuur over de te nemen vervolgstappen. Daarna neemt het waterschapsbestuur opnieuw een besluit, waar eventueel nog tegen te ageren is via de rechter. De omgevingsvergunning is er nog niet en dus kan er bij de gemeente ook nog niet inhoudelijk worden geprotesteerd.

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072 – 5828 282. Wilt u inzage in de watervergunning, dan kunt u mailen naar [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen