Meer dan 600 woningen op Meneba-terrein forse stap dichterbij

Foto: Gemeente Zaanstad

Het karakteristieke fabriekscomplex van Meneba in Wormerveer moet een bruisende buurt worden om te wonen, werken en te recreëren en dat is een stap dichterbij gekomen nu wethouder Songül Mutluer en ontwikkelaar Waterland Real Estate nadere afspraken hebben gemaakt over de ontwikkeling van het terrein. Die leggen de basis voor 622 nieuwe woningen en 7400 vierkante meter aan voorzieningen, kantoorruimte en horeca. Er was in eerste instantie sprake van 550 huizen.

Mutluer zegt in een persbericht bij Meneba te gaan voor ‘het maximaal haalbare’: ‘Een divers woningaanbod omringd met bedrijvigheid en met veel ruimte voor ontmoetingsplekken aan de Zaan en buurtpleintjes tussen de bebouwing. De typische blikvangers van het industriële complex blijven behouden en krijgen een nieuwe functie, waarbij we optimaal gebruik willen maken van de prachtige ligging aan het water.’ De beeldbepalende onderdelen van het historische complex blijven behouden, zoals de Oude Vlijt uit 1898 en de Nieuwe Vlijt uit 1911 met daarbij de ketelhuizen en de machinekamer. Ook de kenmerkende bruggen die de gebouwen met elkaar verbinden maken deel uit van het plan. De witte cilindervormige Silo Amerika krijgt mogelijk een hotelfunctie en zal dan met 20 meter worden opgehoogd. Ook is er in de plannen rekening gehouden met een supermarkt.

Voor de verdeling van het woningaanbod gaat het plan uit van minstens 40 procent betaalbare huur- en koopwoningen. Daarbij komt nog eens 25 procent middeldure huur. Het resterende deel is vrije sector. Het totaal bevat 152 grondgebonden woningen, 68 lofts en 402 appartementen. Mutluer: ‘Ons nieuwe beleid om ontwikkelaars te bewegen tot het bouwen van meer betaalbare woningen komt hier goed tot zijn recht. Zo komt deze gewilde buurt ten goede aan Zaankanters van alle rangen en standen en voor elke fase in hun leven.’ Duurzaamheid wordt ook in alle overwegingen meegenomen, van de bebouwing en de openbare ruimte tot en met mobiliteit.

Afgelopen april sloten Zaanstad en Waterland Real Estate al een intentieovereenkomst en volgens ontwikkelaar Feike Siewertsz van Reesema is er nauw met de gemeente samengewerkt om in vier maanden tijd al zó ver te komen: ‘Normaal duurt zo’n proces gemiddeld één tot anderhalf jaar.’ Hij heeft er goede hoop op dat er straks groen licht komt voor de gevonden oplossingen voor de stikstofdepositie, maar blijft realistisch. ‘Daarom hebben we in de anterieure overeenkomst met verschillende scenario’s rekening gehouden.’ 

Laatste bezoek

Bij een positieve uitslag over de stikstof wordt het toekomstplan verder uitgewerkt en gedeeld met de buurt. Al honderden jaren hebben Zaankanters gewerkt bij Meneba, of diens voorganger Wessanen en Laan. Oud-werknemers en andere belangstellenden worden uitgenodigd om voor een laatste keer een kijkje te nemen op deze bijzondere plek. Inwoners kunnen hun interesse voor een bezoek kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ontwikkelaar Waterland Real Estate via [email protected], met vermelding van ‘Interesse bezoek Meneba’.

Reacties