Haast geboden met akkoord voor ontwikkeling Meneba

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente moet snel spijkers met koppen slaan en garant staan voor een deel van de bekostiging van de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling van het Meneba-complex in Wormerveer tot een woonwijk, want anders gaat Rotterdam er met de buit vandoor. Eigenaar Meneba/Nimbus Vastgoed heeft daar een vergelijkbaar complex en wil voor het einde van deze maand weten of ontwikkelaar Waterland Real Estate het complex aan de Zaan overneemt. Zo niet, dan worden alle kaarten op Rotterdam gezet.

Volgens het college zit er voor de gemeente qua uit te onderhandelen beleidspunten niet meer in het vat en is Zaanstad uitgekomen op het maximaal haalbare. De Anterieure Overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente kan nu worden uitgewerkt en afgesloten en dan is de basis gelegd voor de ontwikkeling van circa 630 woningen – eerder was nog sprake van 550 huizen – en 6900 vierkante meter aan voorzieningen (was 13.000 vierkante meter). Er is overeenstemming bereikt over de volgende verdeling van de woningen naar prijs:

Meneba voegt door herontwikkeling woningen, bedrijvigheid en voorzieningen toe, cultuurhistorisch erfgoed wordt in stand gehouden en de Zaan wordt toegankelijk gemaakt. Met de voorzieningen draagt het project ook bij aan de maatschappelijke versterking van Zaanstad Noord en wordt Wormerveer verder op de kaart gezet als een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Ook het toerisme zal hier positieve effecten van ondervinden, verwacht het college.

Beheersbaar risico

De totale kosten voor de herinrichting van de infrastructuur zijn geschat op 2,9 miljoen euro, waarvan Meneba en Brokking – een vergelijkbaar project in Wormerveer waaraan al volop gewerkt wordt – ongeveer de helft betalen. Zaanstad doet een beroep op subsidies voor haar aandeel in de kosten en heeft zich gecommitteerd aan een maximale bijdrage van een miljoen euro uit het Transformatiefonds of anderszins als die subsidies er onverhoopt niet mochten komen. Daarbij is volgens B & W geen sprake van een onbeheersbaar risico.

Reacties