Op weg van geen naar twee leegstandsverordeningen?

Foto: Pixabay

Democratisch Zaanstad is verbolgen dat de gemeente kennelijk werkt aan een leegstandsverordening terwijl de partij meermaals heeft aangekondigd dat zij bezig is met het opstellen van een nota leegstandsbeleid en bijbehorende verordening. De raadsleden Henk Terol en Jos Kerkhoven willen weten of die twee gescheiden paden elkaar nog zullen kruisen voordat de stukken afgerond zijn. Er is niet eens geïnformeerd in welke fase het initiatief van DZ inmiddels is beland, nadat een eerdere poging in 2016 stukliep.

Het is de fractie ook opgevallen dat in de aankondigingen van nieuw gemeentelijk beleid niet wordt gesproken over handhaving, terwijl dat voor DZ een kerntaak is. De partij komt tot schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van een artikel in Dagblad Zaanstreek, waarin staat dat in Zaanstad gemiddeld 2000 woningen leeg staan, waarvan de helft in de huursector. Als reden wordt gegeven dat corporaties deze woningen achter de hand houden voor huurders die hun eigen huis tijdelijk moeten verlaten wegens sloop en nieuwbouw of funderingsherstel.

Parteon

Volgens de krant heeft vooral Parteon om die redenen te maken met leegstand en DZ vraagt zich af of daar een reden voor is. Beschikken de overige corporaties over een minder gedateerde woningvoorraad of zijn er andere redenen waarom zij hier minder mee te maken hebben?

Bedrijventerreinen

Democratisch Zaanstad ziet de verkleuring van bedrijventerreinen naar woon-werkgebieden zoals van oudsher al via ‘natuurlijke weg’ is gebeurd als een belangrijk middel om leegstand tegen te gaan, maar ziet ook dat het college dit enerzijds stimuleert (Hembrugterrein) en anderzijds ontmoedigt (Hemkade, Aris van Broekweg). De invulling van en handhaving op leegstaande kantoorpanden en bedrijfsgebouwen, maar ook van ‘leegstaande woningen in diverse vormen’ is kennelijk een essentieel onderdeel van de nota waar door de partij aan gewerkt wordt. Zo stelt de partij voor om te onderzoeken of tijdelijke huisvesting in regionaal in plaats van lokaal verband beter kan worden opgelost.

Winkelpanden

DZ knoopt er meteen enkele vragen over de leegstand van winkels aan vast. Uit de Lokale monitor leegstand 2018 van Detailhandel Nederland blijkt dat die in Zaanstad minder hard daalde dan in de rest van de regio. Zaanstad in het algemeen en Wormerveer (Noorderveld) in het bijzonder scoorden niet goed. Het centrumgebied kent]de een leegstand van acht procent ten opzichte van 6,7 procent in 2017. DZ wil graag van het college horen of dat een verklaring heeft bij het achterblijven van Zaanstad ten opzichte van de rest van de regio.

Gezien het aantal ‘harde plannen’ – met bestemmingsplan die al op orde zijn – staat in Zaanstreek-Waterland voor ruim 90.000 vierkante meter aan perifere detailhandel in de steigers, maar daar zit bijvoorbeeld ook nog de Zaandamse Ikea bij die inmiddels van de baan lijkt. Wat die ‘harde’ plannen dan weer boterzacht maakt.

Kantoren

Wat de leegstand van kantoren betreft ziet DZ reikhalzend uit naar de door het college beloofde discussie over de wenselijkheid van een kantorenstrategie, omdat enerzijds de leegstand snel is afgenomen door transformatie van kantoorpanden en er anderzijds sprake is van een hele grote voorraad die al langer dan drie jaar leegstaat omdat niemand er interesse in heeft. DZ vraagt waarom niet gekozen wordt voor een integrale leegstandstrategie en wanneer de gemeenteraad re horen krijgt of er al dan niet een kantorenstrategie zal worden opgesteld.

Daarnaast is de fractie benieuwd naar de status van een aangekondigde provinciale subsidieregeling om gemeenten te steunen bij de bestrijding van leegstand.

 

Cookieinstellingen