Vervuiling onder probleemhuizen Zeeheldenbuurt Wormerveer

De Van Heemskerckstraat in Wormerveer.
De Van Heemskerckstraat in Wormerveer.
Foto: Google Street View

Het houdt maar niet op voor de geplaagde bewoners van de Wormerveerse Zeeheldenbuurt. Na de problemen met de fundering, is er nu sprake van bodemverontreiniging in de kruipruimtes.

De afgelopen tijd geeft woningcorporatie Parteon bij tien huurwoningen bodemonderzoek laten uitvoeren in de aanloop naar de aanpak van de funderingen. Wegens de alom aanwezige vervuiling in de Zaanse grond wordt door Parteon voorafgaand aan werkzaamheden altijd extra inventariserend onderzoek op dit gebied uitgevoerd.

Lood, koper en asbest

Uit monsters en grondboringen is nu gebleken dat de bodem onder de tien huizen sterk verontreinigd is. Er zijn diverse zware metalen aangetroffen, waarbij de hoeveelheid lood en koper boven de landelijke norm ligt. Ook is asbesthoudend materiaal gevonden. Parteon gaat nu de risico’s in kaart brengen.

De corporatie verwacht niet dat de bewoners van fase 1 van het funderingsherstel gewoon pech hebben en dat er in andere straten minder vervuiling aanwezig zal zijn.

Geen direct gevaar

Voor de bewoners is er geen direct gevaar. Omdat de kruipruimten voldoende vochtig zijn, kunnen asbestdeeltjes zich niet verspreiden: het risico is nu zeer laag. Wel wordt geadviseerd om tot nader order niet de kruipruimte in te gaan.Dat geldt uiteraard niet alleen voor huurders, maar ook voor de eigenaren die hun huis van Parteon gekocht hebben.

Reacties

Cookieinstellingen