Leegstand van kantoren in de regio onder het Noord-Hollandse gemiddelde

Foto: PxHere

Van de totale Noord-Hollandse kantoorlocaties staat  op dit moment 12,7 procent leeg – drie procent minder dan vorig jaar. In Zaanstreek-Waterland ligt het percentage met 9,8 onder het provinciegemiddelde.

De vijf grootste kantorenlocaties in Noord-Holland Zuid liggen allemaal in Amsterdam. Daar is de leegstand deels gedaald door een herontwikkeling naar wonen. In Noord-Holland Noord wordt met name getransformeerd in de regio Alkmaar, waar ook de grootste kantorenvoorraad en leegstand is gevonden, zo blijkt uit de provinciale Monitor Werklocaties Noord-Holland 2018. Die  geeft inzicht in aantal, omvang en kwaliteit van kantorenlocaties en bedrijven- en haventerreinen.

Bedrijventerreinen

In Noord-Holland werd in 2017 netto 70 hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven, waarvan 3,7 hectare kadegebonden zeehaventerreinen. In 2017 was in Zaanstreek-Waterland was sprake van een ruim drie keer hogere uitgifte dan gemiddeld. Het aanbod aan bedrijventerreinen bestaat uit uitgeefbare kavels op bestaande terreinen en de plancapaciteit voor nieuwe terreinen. In alle deelregio’s is harde planvoorraad aanwezig tot 2030, in totaal goed voor circa 937 netto hectare aan planaanbod op bedrijventerreinen en is nog 168 hectare in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

Verkleuring

Zowel in Noord-Holland Noord (44 terreinen) als in Zuid (75) is verkleuring naar gemengde woon-werkgebieden gepland. Zaanstreek-Waterland loopt hierbij voorop met 97 hectare. De transformaties moeten gestalte krijgen in de periode tot en met 2030. De helft van deze plannen zit nog in de studiefase.

Reacties

Cookieinstellingen