Provinciale detailhandel laat over het algemeen positief beeld zien

Foto: Pixabay

De leegstand van winkels neemt af in Noord-Holland en het aantal banen in de detailhandel neemt toe. Het aantal winkels daalt licht en het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel. Het vooruitzicht voor de winkelbranche is gunstig, zo blijkt uit de monitor Detailhandel Noord-Holland 2018 (4,3 MB).

Er zijn 1.536.260 banen in de provincie en daarvan waren er 145.520 in de detailhandel – het equivalent van negen procent. Wel zijn er grote verschillen tussen regio’s: in Zaanstreek-Waterland werkten 15.140 mensen in die sector tegenover 6670 in de IJmondgemeenten.

Ook de leegstand verschilt per deelregio. De IJmond (twaalf procent), Gooi en Vechtstreek en de Kop van Noord-Holland (beide zeven) kennen de hoogste leegstand wanneer naar vloeroppervlakte wordt gekeken terwijl het percentage in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden slechts rond de vier bedraagt. Zaanstreek-Waterland doet het relatief goed. Wel daalde de leegstand in Zaanstad minder sterk dan elders in de provincie, terwijl in Waterland en Beemster in dezelfde deelregio het aantal leeg winkeloppervlak vrijwel verwaarloosbaar is.

Bij leegstand op basis van het aantal verkooppunten zijn de verschillen minder groot: Haarlem vijf procent, Amsterdam drie, Zaanstad zeven en Alkmaar zes procent. In Beverwijk (elf procent) en Enkhuizen en Den Helder (beide negen procent) is de leegstand in verkooppunten het hoogst.

Stedelijke centra

Wordt gekeken naar de grootte van stedelijke winkelcentra, dat eindigt Zaandam wat het aantal winkels betreft net achter Purmerend op plek negen, met beide 225 zaken. Qua omvang staat Zuiderhout op de tweede plaats – een straatlengte achter het centrum van Amsterdam – en het centrum van Zaandam opnieuw op negen. Noorderveld in Wormerveer kent met een leegstandspercetage van elf procent veel ongebruikte ruimte.

De provincie stelde ook risicoprofielen op en op dat gebied scoort het centrum van Assendelft goed als toekomstbestendig gebied. In Zaanstad steekt Assendelft er bovenuit, maar op de provinciale lijst levert dat toch slechts een vijftiende plek op. Aan de andere kant van het spectrum haalt Noorderveld de top 20, met eveneens een vijftiende plaats.

 

Reacties

Cookieinstellingen