Wellicht provinciale subsidie om leegstand van winkels te lijf te gaan

Foto: sqmvastgoed.nl

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, komt er binnen afzienbare tijd subsidie beschikbaar om gemeenten te helpen de leegstand in winkelstraten terug te dringen.

Volgens Gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond is uit gesprekken met de Noord-Hollandse wethouders gebleken dat er behoefte is aan meer ondersteuning om de leegstand te lijf te gaan. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om tot de juiste oplossing te komen of moeten er samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Dat brengt veel kosten met zich mee voor gemeenten.

135.000 banen

Gedeputeerde Staten hebben onlangs besloten om aan Provinciale Staten te vragen mee te denken over een subsidieregeling voor deze uitgaven. Het voorstel wordt naar verwachting op 16 oktober behandeld door de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur. Gedeputeerde Staten streven ernaar de regeling begin 2018 open te kunnen stellen. De detailhandel in Noord-Holland is goed voor ruim 135.000 banen, ofwel negen procent van het totaal aantal banen in de provincie. De wensen van het winkelend publiek veranderen en gemeenten moeten daar op inspelen. Bijvoorbeeld door meer horeca toe te staan in een winkelgebied of woningen mogelijk te maken. Afstemming tussen buurgemeenten en soms ook tussen regio’s onderling is daarbij van cruciaal belang en om die reden al tien jaar verplicht.

Zaandam onder het landelijke gemiddelde

Uit de Lokale Monitor 2017 van Detailhandel Nederland bleek de leegstand in het stadshart van Zaandam begin dit jaar 6,7 procent te zijn, wat hoger was dan de percentages in de centrale winkelgebieden in de stad Utrecht (3) en in Amsterdam (3,3), maar zeer positief vergeleken met steden als Assen (21,8), Vlissingen (18,3), Breda (17,2) en Lelystad (14,4). Over de hele provincie gemeten was de leegstand in een jaar tijd teruggelopen van 7 naar 6,2 procent, waarmee Noord-Holland alleen Utrecht voor moest laten gaan (van 7,1 naar 5,8 procent). Limburg scoorde het slechtst (van 11 naar 10,2 procent). Het landelijke gemiddelde was 7,4 procent.

Reacties

Cookieinstellingen