Vragen van vier fracties over hernieuwd natuuronderzoek Fortuinveld

Foto: Wikimedia

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Socialistische Partij en Denk hebben hun bedenkingen bij het feit dat een tweede onderzoek naar beschermde diersoorten in het Fortuinveld opnieuw wordt uitgevoerd door de Antea Group, die eerder beschermde Noordse woelmuizen op het toekomstige hockeycomplex in Zaandijk over het hoofd zag.

Onderzoek door een onafhankelijke ecoloog en enkele leden van de Werkgroep Natuurgebied Fortuinveld wees vervolgens uit dat er wel degelijk beschermde diersoorten in het veld voorkomen, waarop de rechtbank in Haarlem de gemeente gelastte om de werkzaamheden in het gebied op te schorten. De Antea Group gaat nu opnieuw bekijken of er beschermde (vleer)muizen in het Fortuinveld huizen.

Afblazen?

De vier fracties zetten daar vraagtekens bij vanwege de eerdere misser. ‘Is het daarom niet verstandiger om deze keer een ander ecologisch onderzoeksbureau in de arm te nemen?’ willen ze weten. De vragenstellers willen bovendien van het college horen of dat van plan is om de bouw van het complex voor De Kraaien af te blazen indien de Noordse woelmuis opnieuw in het gebied wordt aangetroffen. De vier partijen vinden in elk geval dat er dan een nieuwe (politieke) besluitvormingsprocedure gestart moet worden.

De aanleg van het sportpark in Zaandijk is zeer omstreden: niet alleen de buurt, maar ook natuurorganisaties roeren zich. En de Raad van State moet er nog over oordelen.

Alternatieven

Gezien die wens stellen ze ook voor om nu alvast alternatieve locaties voor de hockeyvereniging te onderzoeken, zoals het sportpark in de Achtersluispolder. Daar liggen immers al sportvelden die vrijkomen door de fusie van Hellas Sport en Zilvermeeuwen. ‘Het beachvolleybal heeft daar de afgelopen tijd een uitstekende plek gevonden, waardoor deze locatie ook voor de hockeyclub een goede optie kan zijn,’ schrijven Judit Raa (PvdD), Paul Laport (GroenLinks), Roland van Braam (SP) en Elif Hotaman (Denk).

Reacties