SP en GL vinden dat college ontdekking Noordse woelmuis niet kan negeren

Een Noordse woelmuis.
Foto: Twitter / Chantal Burg

De fracties van de SP en GroenLinks voelen zich gesterkt in hun bezwaren tegen de komst van een hockeycomplex naar Zaandijk nu op de beoogde Fortuinlocatie de Noordse woelmuis is aangetroffen.

Een onderzoek van de gemeente bracht de aanwezigheid van het beschermde dier niet aan het licht, maar ecoloog David Sluis vond ze wel. Hij deed er onderzoek voor Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) en de Werkgroep Natuurgebied Fortuin (WNF), die op grond van het behoud van natuurwaarden tegen de komst van hockeyclub De Kraaien zijn.

Vleermuizen

Vorige maand pleitten onder andere de SP en GroenLinks in de gemeenteraad nog voor nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in boomholtes op het Fortuinveld die volgens Sluis zeer geschikt zijn om als onderkomen voor dat beschermde dier te dienen. Onderzoeksbureau Groot Eco Advies vond geen aanwijzigen voor de aanwezigheid van vleermuizen – maar trof ook geen Noordse woelmuizen aan.

Wat nu?

Nu dat laatste dier zich wel degelijk blijkt op te houden in het Fortuinveld, willen de raadsleden Roland van Braam (SP) en Paul Laport (GL) weten wat het college met deze kennis gaat doen. Komt er u wel een vervolgonderzoek door een onafhankelijk bureau in het gebied of blijven B&W achter de bevindingen staan van het ecologisch onderzoeksbureau staan? Belangrijker nog: erkent het college dat de mogelijkheid bestaat dat zich nog meer beschermde diersoorten in het Fortuinveld bevinden?

Een opvallende conclusie van de Werkgroep Natuurgebied Fortuin was dat de inloopvallen die in het Groot Eco Advies-onderzoek werden gebruikt op ‘suboptimale droge locaties’ waren uitgezet, terwijl de Noordse woelmuis een natte omgeving prefereert – het dier wordt immers niet voor niets ook wel watermol genoemd. De raadsleden gaan niet zover daarin enige sturing te suggereren, maar willen wel horen of het college de conclusie dat de gekozen onderzoeksplekken niet optimaal waren onderschrijft.

Wachten met bomenkap

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei zegde toenmalig wethouder Jeroen Olthof toe dat er geen onomkeerbare werkzaamheden (zoals het kappen van bomen) zouden plaatsvinden in het Fortuinveld voordat de bezwaarprocedure die omwonenden en belangenverenigingen bij de rechtbank in Haarlem hebben aangespannen is afgehandeld. SP en GL willen nu – met spoed  – weten of Olthofs opvolger die belofte gestand wil doen en hoe de procedure nu verder gaat.

Reacties