Noordse woelmuis zorgt voor complicaties bij aanleg hockeycomplex

Foto: Twitter / Steven Geurts

De beschermde Noordse woelmuis, een zeldzaam dier dat alleen in Nederland voorkomt en bij het grote publiek vooral bekend is als spaak in het wiel bij bouwprojecten, is gesignaleerd in het Fortuinveld. Daar waar het nieuwe complex van hockeyclub De Kraaien moet komen.

Ecoloog David Sluis deed er onderzoek voor Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) en de Werkgroep Natuurgebied Fortuin (WNF). Bij eerder onderzoek in opdracht van de gemeente werden in Zaandijk geen sporen van Noordse woelmuizen gevonden.

Volgens de werkgroep zijn bij het onderzoek in opdracht van de gemeente zogenoemde inloopvallen neergezet op droge locaties die minder in trek zijn bij de diersoort, omdat de Noordse woelmuis – ook wel watermol genoemd – ‘zich veelal terugtrekt op nattere delen van het terrein’. Daarmee zouden de vangstkansen zijn beperkt.

Rechtzaak

Omwonenden, KMZ en de WNF hebben bij de rechtbank in Haarlem beroep aangetekend tegen de ontheffing die is verleend om het leefgebied van zeldzame soorten te mogen verstoren. Die gold voor vleermuizen. Er werden ook al maatregelen genomen om de rugstreeppad te beschermen.

Mocht de ontheffing voor de vleermuizen worden ingetrokken, dan kunnen er voorlopig geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het sportcomplex plaatsvinden. En nu moet de gemeente zich ook gaan buigen over de complicatie die Noordse woelmuis heet.

 

Reacties