Focus in hoofdwinkelgebieden op aangenaam verpozen

Foto: Google / MediaMarkt Zaandam

Het college werkt aan een plan van aanpak om structurele leegstand van winkelpanden tegen te gaan, maar het is toch vooral de markt die zijn werk moet doen. Op de lange termijn is het doel het ‘compact houden van de drie hoofdwinkelgebieden’ (Zaandam Centrum, Wormerveer en Krommenie) en op het verleggen van de focus naar aangenaam verblijven.

Dat antwoordt het college op vragen van Lokaal Zaans over de leegloop in het centrum van Zaandam. Die was al begonnen voordat corona het leven overhoop gooide: ‘De verandering is nog volop in ontwikkeling en ook de experts kunnen nog niet exact voorspellen wat de toekomst van de retail wordt.’

Een oplossing is volgens het college niet om zaken als MediaMarkt die uit het stadshart willen vertrekken dan maar toestemming te geven om zich te vestigen op industrieterreinen waar grootschalige detailhandel momenteel niet is toegestaan. De POV heeft overigens een voorstel om dat te veranderen op de agenda van de raad gezet.

Vertrek MediaMarkt

MediaMarkt wilde graag naar Zuiderhout Noord, maar dat is in strijd met het geldende beleid en uit onderzoek bleek dat ‘er geen ruimte is om af te stappen van de perifere detailhandel zonder dat dit grote consequenties zou hebben voor de binnenstad,’ aldus het college. Die boodschap deed MediaMarkt vervolgens besluiten om Zaanstad te verlaten, omdat ook elders geen geschikte plek kon worden gevonden en in de – vandaag voor het laatst geopende – vestiging blijven evenmin een optie was.

Door duidelijk te begrenzen welke branches en schaalgrootte welkom zijn in de perifere winkelgebieden wil het college een verdere leegloop van het stadscentrum voorkomen. Aan de andere kant moeten ook de andere locaties met winkels aantrekkelijk blijven, maar meer als shop- dan als verblijfsgebied.

Randvoorwaarden scheppen

De gemeente kijkt goed naar de ontwikkelingen van deze tijd, laat het college weten. ‘Een divers winkelaanbod is echter ook een kwestie van de markt, vraag en aanbod.’  De rol die de gemeente daarin kan spelen is hoofdzakelijk faciliterend en stimulerend, door goede randvoorwaarden te scheppen voor het goed functioneren van winkelgebieden.

Het ontbreekt gemeenten aan instrumenten om huren binnen te perken te houden, maar wat dat betreft wordt wel een voorzichtige kentering gezien: er komen signalen binnen dat huurprijzen worden verlaagd, omdat leegstaand vastgoed ook voor de eigenaren geen gunstige situatie is. De gemeente past de huren van het eigen vastgoed waar nodig wel aan.

Startersloket

Het bevorderen van het vestigingsklimaat wordt door het college gezien als de belangrijkste economische opgave voor de stad. De coronamaatregelen hebben dat het het afgelopen jaar lastig gemaakt en ZZP’ers en kleine ondernemers in nood hebben ‘een niveau van maatwerk in dienstverlening en ontzorging’ gevraagd die ‘het betrekkelijk kleine team van Economische Zaken onmogelijk kan leveren’. Het sinds 1 januari van dit jaar geopende Startersloket voor ZZP’ers en startende ondernemers moet wat dat betreft verbetering brengen.

Reacties