Zaanse economie rolt relatief intact door de crisis

Foto: Pixnio / CC0

De Zaanstreek wordt minder dan landelijk het geval is geraakt door de coronacrisis. In 2020 kromp de Zaanse economie met twee procent, terwijl er volgens voorlopige cijfers van het CBS landelijk sprake was van een krimp van 3,8 procent. Vooral veel ZZP’ers hebben het moeilijk.

Veel Zaankanters die in Amsterdam (min zeven procent) werken zijn in deze Zaanse cijfers echter niet meegenomen en zij worden wel geraakt door de crisis, schrijft wethouder Hans Krieger in een economische rapportage over het eerste kwartaal van dit jaar. Hij noemt het het ‘bemoedigend dat er eindelijk licht gloort aan het eind van de tunnel’.

‘De Rabo-bank voorziet zowel voor dit jaar als volgend jaar een groei van 2,4 procent. Naar verwachting zal het herstel in de Zaanstreek echter wat minder krachtig zijn dan landelijk het geval is, omdat zij ook minder zwaar getroffen is door de huidige crisis.’

De kwartaalrapportage besteedt ook aandacht aan het onderzoek naar ’s lands MKB-vriendelijkste gemeente. Dit is een tevredenheidsonderzoek van MKB Nederland onder ondernemers over de dienstverlening van hun gemeente. De deelname van Zaanse bedrijven was helaas laag, laat Krieger weten, ‘maar de respons is genoeg om een redelijk representatief beeld te schetsen van de uitkomsten’. De waardering van het ondernemingsklimaat in Zaanstad ligt met een 5,9 iets lager dan bij de vorige peiling, toen het rapportcijfer een 6,1 was.

ZZP’ers

Het lagere cijfer hangt vermoedelijk samen met de weinig florissante conjunctuur. ‘In economisch gunstige tijden ligt de waardering van ondernemers nu eenmaal hoger dan in economisch roerige tijden, zoals wij die nu kennen. Dit geldt des te meer aangezien respondenten, meer dan hun collega’s in buurgemeenten, hebben aangegeven zeer nadelige effecten te ondervinden van de coronacrisis. Ook is als context bij de uitkomsten van belang dat de beoordeling van ZZP’ers zwaar weegt in deze enquête.’

Zelfstandigen zonder personeel zijn zwaar oververtegenwoordigd in het bedrijvenbestand van Zaanstad en dientengevolge telt hun mening ook zwaar. Het onderzoeksrapport noemt als sterke punten de snelheid van de dienstverlening, de telefonische en digitale bereikbaarheid, de deskundigheid bij ambtenaren en de snelheid van betalen. Verbeterpunten zijn afstemming en overleg met ondernemers, klantgerichtheid, begrip voor ondernemers, het nemen van initiatieven en ‘waar krijgen voor geld’. Met het laatste wordt de vraag beantwoord of de gemeente voldoende investeert in voorzieningen voor ondernemers.

Intensivering contacten

De rapportage wordt afgesloten met twee aanbevelingen: het intensiveren van het aantal bedrijfsbezoeken en het bevorderen van contacten met ondernemers. Op beide fronten zijn al belangrijke stappen gezet, schrijft Krieger. ‘Zo zijn de gesprekken met winkeliersverenigingen geïntensiveerd en is er regulier bestuurlijk overleg met de horeca. Hiernaast sluiten accountmanagers bedrijvigheid aan bij vergaderingen van bedrijventerreinenverenigingen, bestaat er met belangrijke industriële bedrijven een industrieoverleg en wordt samen met bedrijvenverenigingen gewerkt aan het keurmerk veilig ondernemen.’ Met vragen kunnen ondernemers ook digitaal bij de gemeente terecht.

Startersloket

De coronapandemie bracht ruim 3000 ZZP’ers in Zaanstad in contact met de gemeente vanwege een beroep op de Tozo-regeling. Inmiddels wordt voor deze groep gekeken wat de mogelijkheden zijn om  door te starten, een pas op de plaats te maken of het bedrijf te beëindigen. Om deze reden is Zaanstad dit jaar met  het Startersloket gestart, met gratis digitale informatie voor starters en doorstarters. Ook zijn er leerzame video’s met ondernemers opgenomen en werd de gemeenteraad bijgepraat over de situatie.

Reacties