DZ vraagt huurverlaging ondernemers in gemeentelijke panden

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Democratisch Zaanstad stelt voor om in Zaanstad het voorbeeld van Amsterdam te volgen en worstelende ondernemers die een pand huren van de gemeente een tijdelijke huurverlaging van 50 procent te geven om corona te kunnen overleven. Om te toetsen of zij daar voor in aanmerking komen moeten eerdere  Rijksuitkeringen worden genomen: zijn die toegekend, dan kan Zaanstad volgen.

Het MKB, de horeca, de detailhandel en andere kleinere ondernemingen in Zaanstad worden in hun bestaan bedreigd en dit kan grote gevolgen hebben voor de lokale werkgelegenheid. Amsterdam heeft besloten dat voor te zijn door de eigen commerciële huurders die dreigen kopje onder te gaan omdat ze niet op een  normale manier open kunnen zijn financieel tegemoet te komen. Voor de maanden van verplichte sluiting wordt daar een korting van 50 procent gehanteerd en voor maanden waarin bedrijven mochten openen met de beperkingen zoals die nu nog steeds gelden 20 procent.

Kostenraming gevraagd

De situatie van ondernemers die geen recht hadden op steun van het Rijk, zoals eenmanszaken en starters wordt individueel bekeken. DZ wil dat de gemeente in kaart hoe de zaak er wat dat betreft in Zaanstad voorstaat en wat de gevolgen voor de begroting zijn als de regeling hier wordt gekopieerd. De huurverlaging zou met terugwerkende kracht moeten worden ingevoerd en daarnaast zouden er aanvullende regelingen moeten komen zoals het opschorten van incassotrajecten en een verruiming van de terugbetaalperiode van een huurschuld naar maximaal zes jaar.

Reacties