Gemeente koopt huurder af om bouw Zaancampus te garanderen

Foto: Gemeente Zaanstad

Het college neemt een hap van onbekende omvang uit een begrotingspost die was bedoeld om bedrijven die zich in Zaanstad willen vestigen of de onderneming binnen Zaanstad willen verplaatsen actief te kunnen begeleiden en wel om de bouw van de Zaancampus aan de Aris van Broekweg in Zaandam niet in gevaar te brengen. Dat blijkt twee dagen nadat wethouder Hans Krieger de raad voorhield hoe goed Zaanstad bezig is met die begeleiding.

Het bedrijventerrein aan de Aris van Broekweg moet veranderen in een gebied waar een menging van onderwijs, werken en wonen mogelijk wordt gemaakt. De daar gevestigde ondernemers zijn niet blij met de komst van wonigen, en daarover ging het afgelopen dinsdag tijdens een digitale samenkomst van de gemeenteraad: hoe wordt voorkomen dat bedrijven zich verjaagd voelen door de enorme bouwlust van de gemeente. Waarop Krieger bezwoer dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Maar als de nood aan de man komt wordt wel als eerste de begeleiding van ondernemers opgeofferd.

Wasboxen obstakel

Wat is er aan de hand aan de Aris van Broekweg. De gemeente heeft de grond waarop de Zaancampus moet komen verkocht aan initiatiefnemer Centrum voor Technische Bedrijfsopleidingen (CTBO) en toegezegd deze bouwrijp te zullen opleveren. Daar dreigt nu een eerste kink in de kabel omdat de resultaten van het bodemonderzoek erop wijzen dat de kosten voor het bouwrijp maken hoger uit zullen vallen dan eerder begroot. Maar een grotere hobbel was dat huurder Spuigroep / ABM, de exploitant van het benzinestation aan de Houtveldweg en van de wasboxen op de locatie van de techniekopleiding, de opzegging van de huur door de gemeente niet accepteerde.  Daardoor dreigde een slepend juridisch conflict en grote vertraging voor alle plannen – inclusief een kettingreactie van ongewenste gevolgen.

Tijdnood

Het CTBO moet de reguliere lesweken respecteren en de verhuizing van de huidige locatie aan het Jonkerplantsoen dient op de schoolvakanties afgestemd te worden, waarbij alleen de zomer- en de kerstvakantie mogelijk lijken. Om zoals gepland in juli 2021 te kunnen starten met de bouw moet CTBO nog deze maand een aannemer kunnen contracteren ‘en een belangrijke subsidieaanvraag indienen bij het Regionaal Investerings Fonds. Een voorwaarde daarvoor is voldoende zekerheid ten aanzien van een fysieke locatie.

Daarnaast is er sprake van tijdsdruk omdat CTBO uiterlijk in juni 2022 vertrokken dient te zijn van de huidige stek aan het Jonkerplantsoen, waar 90 sociale huurwoningen moeten komen. De eigenaar van de huidige locatie ZVH heeft aangegeven die plannen niet te willen vertragen gezien de grote vraag naar sociale woningbouw en de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt over nieuwbouw.

Minnelijke schikking

Zichzelf in deze situatie gemanoeuvreerd ziend heeft het college nu besloten om het conflict over het verdwijnen van de wasboxen minnelijk te schikken met Spuigroep / ABM, waardoor vertraging wordt voorkomen. Het bedrag dat daarvoor nodig was is niet bekend, omdat er nog over onderhandeld wordt. Ook over de saneringskosten wordt nog onderhandeld. Iedereen tevreden behalve ondernemers die met de hele kwestie niets van doen hadden, maar daardoor zelf op geslonken steun van de gemeente kunnen rekenen. Hun enige winst is dat de Zaancampus zoals gepland kan zorgen voor de aanwas van dringend noodzakelijke technisch geschoolde werknemers.

Bedrijvigheid versus wonen

Waar ging het afgelopen dinsdag over. Elke arbeidsplaats is er één en het verdwijnen daarvan omdat bedrijven zich verjaagd voelen uit Zaanstad omdat ‘op elke postzegel ruimte’ woningen worden ingepland baart de PVV en POV zorgen. Zij kwamen daarom met een agenda-initiatief om daarover in de gemeenteraad van gedachten te wisselen en bleken niet de enige partijen met twijfels over de mogelijkheden om 20.000 nieuwe huizen de combineren met het behouden van werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijven, de energietransitie en het leefbaar houden van Zaanstad.

Bijval

Zo hoorde Tyler ter Meulen (Lokaal Zaans) van ondernemers dat alle woningbouwplannen bij hen tot onzekerheid leiden en tot het uitstellen van investeringen, onder andere in duurzaamheidsmaatregelen. Melchior Mattens (Partij voor de Dieren) en Hein Heijnen (Democratisch Zaanstad) liet weten twijfels te hebben bij de noodzaak om Zaanstad om de komende jaren 20.000 huizen te bouwen en vinden dat het wel een onsje minder kan ala nieuwbouw vooral bestemd wordt voor de eigen inwoners. Rina Schenk (VVD) zei dat bij het toestaan van woningbouw respect moet worden getoond voor zittende bedrijven en Christa Neefjes (ChristenUnie) wees erop dat er ook bedrijventerreinen zijn met leegstand: ‘We moten goed kijken hoe we met elkaar in onze groeiende stad passen.’

Krieger optimistisch

Wethouder Krieger ziet de balans tussen wonen, werken en energietransitie echter niet in gevaar komen. Voor wonen moet vooral de aandacht worden gericht op hoogbouw en worden gekeken naar het Hembrugterrein en de Achtersluispolder. HoogTij is een hele goede locatie voor industrie, die niet schuurt met woningbouw en milieucirkels. Anderzijds is de belangstelling voor HoogTij ‘enorm groot’ en moet er daarom ook gezocht worden naar extra ruimte voor bedrijvigheid.

Fractievoorzitter Peter van Haasen merkte in dat verband op dat het uit Zaandam naar Lelystad verhuizende Touwen en Co (kortweg Tenco) daar ook wel naartoe had gewild, maar al bij het eerste contact met de gemeente te horen kreeg er niet welkom te zijn. Het leifdde tot een aanvaring tussen POV-voorman Harrie van der Laan en Krieger, die werd afgesloten met een wapenstilstand: de werhoudr zal in vertrouwelijkheid laten weten hoe de contacten tussen Tenco en de gemeente zijn verlopen.

Niet gerustgesteld

Ondanks allle steun uit de raad en de geruststellingen van de wethouder was Van Haasen na afloop van de bespreking ‘niet echt gerustgesteld’. ‘Wij krijgen regelmatig wijzigingen van bestemmingsplannen voorgelegd om woningen mogelijk te maken. Bij de woningen aan de Kalverringdijk zou de aanwezigheid van Claasen Shipyard geen probleem zijn, maar toch besloot de scheepswerf daarna te verkassen naar Zwartsluis, bracht hij in herinnering. Van der Laan zei ‘echt te hopen dat bedrijven hun bestaansrecht niet verliezen door de komst van huizen’.

Reacties