Voor proef met drukdrains in Assendelft is kletsnatte zomer welkom

Foto: Google Maps

Er moet volgend jaar eigenlijk een hele natte zomer komen om de voor- en nadelen van onderwaterdrainage goed te kunnen afwegen, zegt melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft over de proef met drukdrains op zijn land. Vorig jaar was het extreem droog; de afgelopen zomer ging richting een gemiddeld seizoen qua regen, met bovengemiddeld hoge temperaturen. Nu is het wachten op langdurige overvloedige regen in de zomer.

In Nieuwe Oogst laat Kramer weten tot nu toe vooral voordelen te zien. ‘Als het echt een tijd droog is dan moet ik behoorlijk veel water inpompen, bijna continu. Het duurt even voor we het gewenste niveau hebben bereikt. Als dat eenmaal is gelukt, is sturen makkelijker en kan het streefniveau het beste zo lang mogelijk worden vastgehouden.’ Consequentie van het verhogen van het grondwaterpeil is wel dat het vrij snel nat is als het na een periode van droogte weer regent, aldus Kramer. ‘De grond is dan eigenlijk al verzadigd. De koeien zakken soms bijna weg. Het is echt een leerproces en ook een gevoelskwestie.’

Innovatieprogramma Veen

De proef met drukdrains die vorig jaar begon is onderdeel van het Innovatieprogramma Veen. Er zijn ook proefvelden aangelegd in de polder Zuiderveen in Nauerna. Een van de doelen is om te voorkomen dat de grondwaterstand te diep wegzakt. In het persbericht van de gemeente waarin de meest in het oog springende voorstellen in de begroting voor volgend jaar werden aangekondigd, stond ook ‘het stimuleren van de verbrakking en vernatting van het Zaanse landschap’. Daar is in de begroting zelf echter niet veel van terug te vinden. Veen stoot bij lage grondwaterstand veel CO2 uit. ‘De provincie heeft hiervoor een task force opgericht. Het Rijk heeft in het klimaatakkoord 100 miljoen opgenomen voor Maatregelen ter versterking van natuurwaarde in 79 Natura 2000-gebieden en voor maatregelen in de veehouderijsector. Daarnaast is 176 miljoen beschikbaar gesteld voor de Impuls aanpak veenweiden, lazen wij. En dat was het dan.

Reacties