Extra aandacht voor Poelenburg/Peldersveld en Hoornseveld

Een impressie van de nieuwe wijk Oostzijderpark.
Foto: oostzijderpark.nl

Extra investeringen om armoede te bestrijden in Poelenburg/Peldersveld, de ontwikkeling van Hoornseveld tot een nieuwe, duurzame Zaanse woonwijk met hoogwaardige sportvoorzieningen en een nieuw zwembad en het stimuleren van de verbrakking en vernatting van het Zaanse landschap. Zie daar enkele keuzes van het college in de begroting voor 2020. Wethouder Sanna Munnikendam vindt dat alle Zaankanters moeten kunnen meedoen en dat Zaanstad niet alleen moet groeien, maar ook een prettige plek zijn en blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

Een sluitende begroting opstellen was het doel en dat is gelukt, aldus de wethouder die de portefeuille Financiën kennelijk heeft overgenomen van de opgestapte VVD’er Hans Krieger. In de begroting 2020-2023 die gisteravond aan de raad gepresenteerd werd worden alle inkomsten en uitgaven van het komende jaar beschreven. De totale begroting heeft een omvang van 565 miljoen euro. ‘Zaanstad staat op een kantelpunt in haar ontwikkeling. De stad groeit naar 200.000 inwoners in 2040,’ aldus een persbericht van de gemeente. Munnikendam: ‘Het is een complexe opgave om de stad te laten groeien, terwijl we ook de kwaliteit in de bestaande stad willen behouden en versterken. Dat kunnen we alleen maar bereiken als we in bondgenootschap samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners optrekken. Samen maken we Zaanstad mooier.’

Betaalbare (jeugd)zorg

Zij is er trots op dat in Zaanstad de werkgelegenheid groeit, er meer mensen aan het werk zijn en minder Zaankanters afhankelijk zijn van een uitkering. ‘We doen ook de komende periode investeringen om ervoor te zorgen dat alle Zaankanters mee kunnen doen.’ De maatregelen om de kosten voor (jeugd)zorg onder controle te krijgen hebben effect. Munnikendam: ‘Iedereen die zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Met de maatregelen die we hebben genomen lukt het ook om die zorg betaalbaar te houden in de toekomst.’ Enkele onderdelen van de begroting zijn:

  • Via het Pact Poelenburg en Peldersveld wordt samengewerkt met onder andere corporaties, politie en scholen om de armoede in deze wijken terug te dringen. Daarvoor wordt 235.000 euro opzijgezet;
  • Het college evalueert de mantelzorgwaardering om een beter zicht te krijgen op de behoeften van mantelzorgers;
  • Het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart wordt stapsgewijs verhoogd en is vanaf 2023 kostendekkend en wordt 94 euro duurder. Inwoners die deze kosten niet kunnen dragen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen;
  • Onderzocht wordt hoe het jongerenwerk nog effectiever ingezet kan worden;
  • Er wordt geld gereserveerd om het sportpark Hoornseveld te ontwikkelen met woningen, een nieuw zwembad en sportvoorzieningen;
  • In zijkanaal D liggen nog enkele woonschepen zonder ligplaatsvergunning. Het college wil handhaven op deze illegale situatie en deze ligplaatsen uiteindelijk legaliseren en inrichten;
  • Om in de toekomst te kunnen blijven investeren in de groei van de stad worden de jaarlijkse bijdragen aan het Investeringsfonds gehandhaafd. Een deel van het geld dat vorig jaar werd overgehouden wordt gebruikt om begrotingstekorten in de eerst twee jaar op te vangen;
  • Er komt een nieuwe visie op toerisme. Er wordt onder andere nagedacht over verschillende scenario’s voor het heffen van toeristenbelasting, zoals het differentiëren van de tarieven;
  • Er moet beter zicht komen op het aantal Airbnb-overnachtingen en op hoe de handhaving hierop versterkt kan worden;
  • Maatschappelijke instellingen krijgen een jaar overbruggingsgeld om zich voor te bereiden op het vervallen van de indexering van de subsidies. Die maatregel is een jaar uitgesteld.

De komende weken spreken de raad en het college verder over de voorstellen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. De vaststelling van de begroting vindt plaats tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 november. Vandaag wordt de begroring online gezet: kijk op https://financien.zaanstad.nl. 

 

Reacties