D66 wil haast maken met aanpak wachtlijst jongerenwoningen

Het verdwenen Studio City op het voormalige Slachthuisterrein in Zaandam.
Foto: ZVH

D66 is ontevreden over het huisvestingsbeleid van de gemeente. Raadslid Jan de Vries ziet niets terechtkomen van de ‘onorthodoxe’ maatregelen waar de gemeenteraad om heeft gevraagd om de problemen mede mee te tackelen, met name op het gebied van de lange wachtlijst voor jongeren. Waar blijven de klaine hoissies, ecowijken, het woningdelen en speciale (tijdelijke) huisvestingsvoorzieningen voor jongeren?

De Vries plaatst ook het splitsen van woningen in het rijtje noodmaatregelen, maar dat is tot verdriet van een aantal buurten inmiddels volop aan de gang. Het vele splitsen en de overlast die dat kan veroorzaken zijn al aan de orde gesteld door de SP en het college broedt al een hele tijd op beloofde nieuwe regelgeving op dit gebied, om excessen tegen te gaan. Want woningen moeten er komen, maar te veel kleine wooneenheden in buurten die niet op een veelvoud aan bewoners zijn ingesteld zorgen vervolgens weer voor nieuwe hoofdbrekens. D66 wil in elk geval het getreuzel met onorthodoxe maatregelen op de raadsagenda geplaatst zien, inclusief het splitsingsbeleid.

Wat is de stand van zaken?

De Vries wil vooafgaand aan dat debat weten of en zo ja welke alternatieve bouwvormen er in Zaanstad mogelijk en/of al gerealiseerd zijn, of er inmiddels regelgeving is aangepast en of er al kleine corporaties zijn opgericht door burgers om dan maar zelf aan de slag te gaan met (ver)bouwen. Het Thous-project, de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en het sociaal werkbedrijf wacht volgens hem ‘op het startsein om van start te kunnen gaan met het bouwen van Tiny Houses die zowel off grid (zonder nutsvoorzieningen) als on grid toegepast kunnen worden.’ Het college laat daarbij volgens De Vries veelbelovende locaties zoals een plek dichtbij sportpark de Omzoom onbenut. Hij wil ook weten waarom de komende maanden de Hemmes-plannen opnieuw worden doorgerekend op haalbaarheid, ‘terwijl er een degelijke haalbaarheidstudie ter beschikking is’.  

Themamiddag Rosa

De D66-fractie is ‘bepaald niet onder de indruk’ van hetgeen er al gebeurt en gebeurd is. ‘Wij vinden dat er veel meer vaart gemaakt dient te worden met de tijdelijke huisvesting door middel van het realiseren van gestapelde bouw en van klaine hoissies voor jongeren en spoedzoekers maar bijvoorbeeld ook voor ouderen die op zoek zijn naar een kleine, al dan niet tijdelijke woonvorm en willen graag van het college en de collegae raadsleden weten of zij dit met ons eens zijn,’ schrijft De Vries. Op onitiatief van Rosa is er zondagmiddag 26 januari in De Groote Weiver in Wormerveer een themamiddag over de woningnood onder jongeren. Tijdens presentaties komen verschillende woonoplossingen voor deze groep aan bod die door een panel van vier jongeren beoordeeld zullen worden op haalbaarheid en wenselijkheid. Ook daar zijn voor D66 antwoorden te halen. 

Reacties