Raadsfracties bezorgd over Zuiddijk na informatieve wandeling

Foto: Google Street View

Een informele wandeling over de Zuiddijk met uitleg van bewoners en ondernemers voor de deelnemende raadsleden heeft bij de laatsten het besef doen leven dat een aantal (negatieve) zaken ‘als een rode draad’ door deze wijk gaat. Leegstand, het splitsen van woningen, slechte verlichting, verloedering en de benodigde lange adem om voorstellen vanuit de wijk te realiseren, zo sommen de SP, PVV, het CDA, Democratisch Zaanstad en GroenLinks in een gezamenlijke rondvraag op.

Onder de bewoners en ondernemers leiden de gesignaleerde problemem tot onrust. ‘Men maakt zich terecht zorgen over hoe het is gesteld met de veiligheid op de Zuiddijk en omgeving. Vooral nadat snackbar De Schaftpot voor een tweede keer is overvallen in een half jaar tijd.’ De fracties willen daarom op korte termijn met het college en de andere fracties een aantal punten bespreken, zoals op de welke wijze de gemeente oog heeft voor de leefbaarheid van de Zuiddijk en omgeving, of er plannen zijn waarover met de bewoners gecommuniceerd wordt en hoe het college omgaat met klachten van bewoners over het splitsen van woningen.

Slechte verlichting en vandalisme

Het laatste zorgt voor overlast in de wijken en voor toenemende parkeerdruk. De vijf partijen pleiten ervoor om geen vergunningen meer af te geven zolang de omvang van het peobleem en de aanpak daarvan niet duidelijk is. Ondertekenaars Roland van Braam (SP), Marc Wit (CDA), Henk Terol (DZ), Natascha Stroo (GL) en Peter van Haassen constateren verder dat vooral ter hoogte van snackbar De Schaftpot de verlichting ‘s avonds slecht is en dat er sprake is van veel vandalisme. ‘Wij zouden graag zien dat dit spoedig wordt opgepakt in samenspraak met bewoners en ondernemers op de Zuiddijk,’ schrijven de vijf. En ‘hoe en op welke wijze kan de gemeente ondernemers (nieuwe winkeltjes zoals de kaaswinkel en de ijssalon) en bewoners ondersteunen zodat de Zuiddijk weer een aantrekkelijk winkelgebied kan worden?’

Kappersdijk

Op en rond de Zuiddijk zitten heel veel kapperszaken en andere zaken die mogelijk worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals het witwassen van drugsgeld. Is er een mogelijkheid om een beperking voor het aantal kappers op te leggen in de Algemene Plaatselijke Verordening, is de vraag die zich opdrong. En of er plannen zijn voor de vele al lang leegstaande panden die de straat ontsieren. Een pand wel in gebruik is is dat van de Bulgaarse supermarkt, maar die zorgt dan weer regelmatig voor overlast zoals parkeren op stoep en het langdurig parkeren van bevoorradingswagens voor de deur. Kan daar iets tegen gedaan worden? Al deze en nog meer vragen komen waarschijnlijk in januari langs in de gemeenteraad, als de rondvraag aan de orde komt.

Reacties