Toeristen duurder uit om Zaanse Schans leefbaar te houden

Foto: Gemeente Zaanstad

Er komen ‘druktebeheersingsplannen’ die ervoor moeten zorgen dat mensenmassa’s op topdagen op de Zaanse Schans in goede banen geleid kunnen worden. Ook komen er ‘heldere verkeer- en parkeerregels’ voor de openbare ruimte op en rond de Schans die intensief gehandhaafd zullen worden. De toeristen betalen te rekening.

De gemeente neemt deze maatregelen na een advies van voormalig commissaris van de Koning Johan Remkes, die bemiddelde in de impasse tussen de wensen van de verschillende partijen op de Zaanse Schans. De veelbesproken ontwikkelstrategie voor de toeristische attractie gaat krijgt een nieuwe versie. Uitgangspunt is dat de Zaanse Schans op korte termijn leefbaar en veilig blijft voor bewoners en bezoekers.

Parkeren

Om parkeren en verkeer in goede banen te leiden wordt bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop bezoekers naar de Schans komen en waar en hoe ze in geval van extreme drukte opgevangen kunnen worden. Te denken valt aan strenge regels voor onnodig stilstaan op de Leeghwaterweg en aan regels voor het aantal bussen dat mag en kan parkeren op en rond de Schans. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd.

Na de zomer wordt de herziene versie van de ontwikkelstrategie aan de raad voorgelegd. Ook start de gemeente gesprekken over een nieuw bestuursmodel van Stichting Zaanse Schans, omdat de huidige manier van werken zich niet blijkt te lenen voor het nemen van een duidelijke regie.

Retributie

Vanaf 1 januari volgend jaar wil de gemeente ‘retributie gaan heffen om de publieke kosten op de Zaanse Schans te dekken’. Dit is een belasting die wordt geheven op kaartjes die bezoekers kopen voor bijvoorbeeld een rondvaart of een gids en die wordt doorgesluisd naar de gemeente. De opbrengsten worden gebruikt om te investeren in het gebied, bijvoorbeeld voor de aanleg van een fietspad. Toeristen die ook in Zaanstad overnachten gaan dus dubbel betalen voor het gebruik van openbare voorzieningen in Zaanstad: middels de toeristenbelasting en de extra Schansheffing.

Het plan is om ook met alle partijen verder te praten over ‘duurzame exploitatiescenario’s’ voor het gebied. Remkes voerde afgelopen maand meerdere gesprekken met belanghebbenden op en rond de Schans en concludeerde dat partijen het op een aantal zaken eens zijn, zoals de uitgangspunten van de ontwikkelstrategie en dat het regelmatig te druk is op de Zaanse Schans, maar dat de manier waarop en het tempo waarin oplossingen kunnen worden uitgevoerd de partijen verdelen.

 

Reacties

0