Vergunning nieuw Molenmuseum; vereniging laat Schans Card vallen

Consensus lijkt steeds verder uit beeld op de Schans.
Foto: Twitter / Green Bos Farm

De vergunning voor het verbouwen van Villa Kalverliefde aan de Kalverringdijk in Zaandam tot het nieuwe Molenmuseum is verleend op welhaast hetzelfde moment dat Vereniging De Zaansche Molen heeft besloten niet meer mee te doen aan de Zaanse Schans Card. Volgende maand komt er een eigen Molencard, waarmee het er voor de bezoekers niet duidelijker noch gemakkelijker op wordt.

Het betekent een nieuw hoofdstuk in de loopgravenoorlog op en rond de Schans – en weer een conflict dat bemiddelaar Johan Remkes, die volgende week met zijn poging om alle partijen op één lijn te krijgen begint, op zijn bordje krijgt. Een van de grootste attracties van ons land, met bewoners die helemaal geen toeristische trekpleister willen zijn, begint aan wat een ‘heet’ nieuw seizoen lijkt te gaan worden.

Volgens De Zaansche Molen heeft Stichting De Zaanse Schans die de Zaanse Schans Card exploiteert – en die de molens er inmiddels al vanaf heeft gehaaldzich niet aan afspraken gehouden over het in de markt zetten van de kaart die toeristen ertoe moet verleiden om de attracties op de Schans ook van binnen te bekijken – en om zodoende meer geld uit te geven. Dat raakt weer rechtstreeks aan het ‘verdienmodel’ voor het historische wijkje, waar volop discussie over is. De brij aan tegengestelde belangen lijkt inmiddels meer op een puree.

Bezwaren

Tegen het verbouwen van de woning tot museum kunnen belanghebbenden tot 29 mei schriftelijke bezwaren indienen bij B & W. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en de motivering van de tegenstand.

Reacties