College bepleit versnelde invoering statiegeld op blikjes

Foto: Rwitter / Partij voor de Dieren Zaanstad

Het college heeft staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven per brief gefeliciteerd met het besluit voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes en dringt daarin en passant aan op een versnelde invoering van statiegeld op blikjes. Daar zwerven er steeds meer van rond in de openbare ruimte. Het zorgt voor onnodig dierenleed en opruimen is duur.

Het bedrijfsleven moet 70 procent minder blikjes in het zwerfafval realiseren om nog onder statiegeld uit te komen, maar uit de monitoring van Rijkswaterstaat over de eerste helft van dit jaar bleek dat het aantal blikjes in het zwerfafval niet was gedaald, maar met maar liefst negentien procent was toegenomen. ‘De regering kan daarom nu al constateren dat de benodigde daling niet gehaald gaat worden en dat statiegeld op blikjes onvermijdelijk is. Bovendien is het besluit voor statiegeld op plastic flessen destijds ook naar voren gehaald, om dezelfde reden: het aantal flesjes in het zwerfafval steeg en men kon al eerder concluderen dat de doelstelling niet behaald zou worden,’ aldus het schrijven.

Geen uitzonderingen

Zaanstad streeft als deelnemer aan de Statiegeldalliantie naar een structurele oplossing voor de vervuiling van de straten, bermen, zeeën en stranden door plastic flessen en blikjes, naar een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkend bedrijfsleven hiervoor verantwoordelijk te maken en naar ‘een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen’. Daarom de brief ook de aanbeveling om de doelstelling van 90 procent gescheiden inzameling voor blikjes niet ‘te ondermijnen met uitzonderingen’.

In het ontwerpbesluit voor de invoering van statiegeld op blikjes is een uitzondering opgenomen waardoor ook blikjes die via ‘niet-gescheiden systemen’ worden ingezameld, meegeteld mogen worden om de inzameldoelstelling te behalen. Dit zet de deur op een kier voor pogingen om de doelstelling te halen via bijvoorbeeld het PMD- of restafval, wat zwerfafval niet tegen zal gaan. In de visie van Zaanstad wordt daarmee de effectiviteit van het statiegeldsysteem al op voorhand ondermijnd.

Voor alle blikjes

Een derde oproep is om statiegeld op alle blikjes in te voeren en niet de blikjes met zuivel en sappen daarvan uit te sluiten. ‘Dit is verwarrend voor de consument omdat er wel sappen en zuivel in blik worden verkocht en maakt het voor het bedrijfsleven onnodig moeilijk om de 90 procent gescheiden inzameldoelstelling te behalen. Als laatste doet Zaanstad de aanbeveling om een innameverplichting in te voeren voor verkooppunten. Zonder een dergelijke verplichting zouden verkopers kunnen besluiten dat niet te doen, ‘wat tot een onlogische situatie leidt voor de consument en de inzamel- en recyclingcijfers van blikjes onnodig negatief kan beïnvloeden’.

 

 

 

Reacties