PvdA vreest terugkeer overlast In ’t Veldpark: ‘Handhaaf maatregelen’

Foto: Google / Erik Homma

De PvdA vreest dat de relatieve rust in het Zaandamse Burgemeester In ’t Veldpark van korte duur zal blijken te zijn geweest wanneer de getroffen maatregelen om de overlast te beperken weer worden ingetrokken. Bovendien zien omwonenden er nog steeds drugshandel en alcoholgebruik, hoewel beide in het park verboden zijn.

Het afgelopen half jaar is de PvdA met omwonenden opgetrokken om de veiligheid en de leefbaarheid terug te winnen en dat had succes: er wordt minder overlast ervaren. ‘Tegelijkertijd balanceren veiligheid en leefbaarheid nog op een dun koord. Zo is er recent na twee middagen herrie weer melding gemaakt van geluidsoverlast en is de handel in drugs en alcoholgebruik nog altijd gaande,’ schrijft fractievoorzitter Geert Rijken in een toelichting op vragen die hij vanavond aan de orde stelt in de raadsvergadering. ‘Het alcoholverbod en de maatregel dat men niet tussen 22:00 en 06:00 uur in het park mag verblijven zijn ingesteld via een aanwijsbesluit. Dit besluit loopt af in januari,’ schrijft hij. Maar kunnen die niet verlengd worden of zelfs een permanent karakter krijgen?

Afval nog een probleem

Naast drugs en drank is afval volgens Rijken in het park nog steeds problematisch. Hij wil daarom weten of op deze drie zaken in het vervolg extra gelet zal worden. De inloopvoorziening voor de vaste parkgebruikers komt er niet op korte termijn, omdat het college ervoor gekozen heeft om die investering van rond een miljoen euro door te schuiven naar een later moment. Wel worden andere maatregelen genomen in het kader van zorg. Rijken wil het daar graag tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota komend jaar over hebben en dan ook worden geïnformeerd over de effecten van de huidige aanpak, mede in relatie tot de verwachte effecten van een inloopvoorziening.

Reacties