Met onmiddellijke ingang alcoholverbod In ’t Veldpark

Foto: Public Domain Vectors

Met ingang van vandaag geldt in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam een alcoholverbod. Het is één van de maatregelen die het college inzet om de overlast in het park tegen te gaan.

De groep mensen die overlast geeft gebruikt dagelijks verdovende middelen, waaronder alcohol. Dat leidt tot overtredingen en strafbare feiten zoals het vernielen van planten, het veroorzaken van geluidsoverlast en het stoken van vuren. Het alcoholverbod maakt sneller en effectiever optreden tegen de overlast mogelijk. Het wordt verboden om alcohol te consumeren en om aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben. De aanwijzing van het park als een gebied met een alcoholverbod geldt voor de periode van zes maanden.

’s Nachts beperkt toegang

Omwonenden ondervinden op structurele basis ernstige overlast en voelen zich onveilig, zo blijkt uit de vele klachten over overlast. Omwonenden van het park hebben een brief ontvangen met de maatregelen die de gemeente en de politie gezamenlijk nemen om de overlast te stoppen. Ook is het verboden om in het park te verblijven tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Wie door het park heen moet om op een plaats van bestemming te komen, kan wel gewoon gebruikmaken van de fiets- en wandelroutes. Verder deelt de politie boetes uit voor overtredingen.

Zorgtrajecten

De gemeente en zorginstellingen werken ook samen aan een duurzame oplossing voor de overlastgevende groep. Er is een persoonsgerichte aanpak vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland om te kijken welke individuele hulp en ondersteuning nodig is. Er moet ook een inlooplocatie komen waar de groepsleden aan dagbesteding kunnen doen.

Reacties