In burger posten bij ‘hotspots’ tegen dumping van afval

Foto: Twitter

De gemeente overweegt om op plekken waar verkeerd geplaatst afval schering en inslag is handhavers in burger te posteren om mensen op heterdaad te kunnen betrappen en te beboeten. Bijvoorbeeld bij de containers bij de vestiging van AH XL in Zaandam, waar vier keer per dag los afval wordt opgehaald en het nog steeds een bende is.

Wethouder Gerard Slegers onthulde dat afgelopen week tijdens een raadsbijeenkomst waar verkeerd aangeboden dan wel gedumpt afval op de agenda stond op initiatief van de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Afvalvervuiling is een grote bron van ergernis in Zaanstad, maar op de ene plek is het veel erger dan op de andere. De eerste, zogenoemde hotspots worden gemonitord om erachter te komen waardoor dat komt. Binnenkort komt er een nieuwe campagne om inwoners bewust te maken van wat er van hen verlangd wordt. Hotspots in de gaten houden met camera’s krijgt de handen niet op elkaar in de raad en al evenmin bij de wethouders: er zitten veel haken en ogen aan en de kosten drijven bovendien de afvalstoffenheffing verder op.

Afval rond de containers bij AH XL in Zaandam. Bron: POV / Jaap Keijser

Boete 192 euro

De POV vindt dat er gehandhaafd moet worden op het onjuist weggooien van huis- en grofvuil, maar vindt het ook niet terecht dat mensen een boete van 192 euro kunnen krijgen wanneer in een naast een container geplaatste zak één poststuk met hun adres wordt gevonden. Dat dit geoorloofd is is onlangs nog eens bevestigd door de Raad van State, maar volgens POV-raadslid Jaap Keijser is het risico te groot dat onschuldigen daardoor zwaar finanancieel gestraft worden. Vorig jaar maakten 1100 mensen bezwaar tegen een opgelegde bestuurlijke afvalboete, waarvan er 600 in het gelijk werden gesteld en dus niet hoefden de betalen, zo zei hij.

Arbitrair

Het wroeten in naast containers of elders aangetroffen huisvuilzakken op zoek naar de ‘afzender’ stuit een aantal partijen tegen de borst, en Slegers noemde de boete op grond van dat ene aangetroffen adres ‘ontzettend arbitrair’. Hij wil erover in gesprek met de handhavers vanuit de gedachte dat niet meteen het bonnenboekje getrokken moet worden, maar er met de vermoedelijke schuldigen gepraat moet worden over hun gedrag. Maar aan de andere kant: mensen die lak hebben aan de regels dienen wel bestraft te worden. De gemeente heeft eerder deze maand het ophalen van grof afval overgenomen van HVC.

https://twitter.com/GemZaanstad/status/1304333053851062275

Verkeerd gebruik

Wanneer een klep van een restafvalcontainer niet open gaat kan het zijn dat de bak vol zit of zit de klep vast omdat er iets in is gepropt dat er te groot voor was. De opening van de containers is niet groter om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen erin kunnen vallen en om het afval zoveel mogelijk te beperken tot vuilniszakken. Uit een eerdere rapportage bleek al dat mensen de containers voor van alles en nog wat gebruiken: van laminaat dat via de zwerfvuilklep in de container wordt gedeponeerd tot matrassen die in de trommel worden gepropt. Daarin werden begin dit jaar ook kerstbomen gevonden.

Containertuintjes

Bij een ‘vol-melding’ haalt HVC volgens de afspraak binnen 24 uur de container leeg of haalt de blokkade weg bij een vastzittende klep. Als een oplossing of reparatie ter plekke niet mogelijk is wordt de container binnen 48 uur vervangen. Dat geldt echter niet in de weekeinden. Op 23 september worden de containertuintjes geplaatst die op een aantal plekken moeten aantonen of groen rond de containers een effectief middel tegen zwerfzakken kan zijn. Steunfractielid Tyler ter Meulen van Lokaal Zaans heeft daar een hard hoofd in: ‘Containertuintjes hebben we al overal door het onkruid dat er omheen groeit,’ constateerde hij.

Vuiladoptanten

De afvalproblematiek komt opnieuw uitgebreid aan de orde tijdens de evaluatie van het Afvalstoffenplan aan het einde van het jaar maar de POV, PvdA, DZ en LZ vinden dat op de hotspots al eerder actie moet worden ondernomen. Nick Hendiks (CDA) ziet wel wat in het voorbeeld van de ‘afvaladoptanten’ in Den Haag. Dat zijn Hagenezen die van de gemeente een schoonmaakpakket krijgen bestaande uit een bezem, handschoenen, een rol grijze vuilniszakken, een zwerfvuilknijper en een stoffer en blik.

Naast het opruimen van de zooi naast de containers kunnen adoptanten afvaldumpende buurtbewoners die zij betrappen aanspreken op hun gedrag. Ook krijgen ze een sleutel van de container. Zodra een klep niet meer opengaat omdat hij klemzit kan de adoptant deze met een sleutel openen om het probleem waar mogelijk te verhelpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties