‘Gegoochel met aantal nieuwe sociale huurwoningen Peperstraat’

Foto: Vernieuwingpeperstraat.nl

De actiegroep Tegen de Sloop Peperstraat heeft het college en de raad laten weten dat er ‘creatief’ lijkt te worden omgegaan met het behalen van het minimumaantal sociale woningen dat terug moet komen in de nieuwbouw. Zo is er sprake van e-mailverkeer tussen ontwikkelaar Breevast en de gemeente waarin een lager aantal wordt vermeld dan in de berichten naar de bewoners en de pers. Een oplossing is er ook: verkleinen tot zo’n 40 vierkante meter.

De tegenstanders van de sloop van de flatwoningen in de Zaandamse Peperstraat vonden nog meer verontrustende zaken in het WOB-dossier dat ze van de gemeente kregen, maar constateren ook dat daarin ‘zeer belangrijke stukken’ ontbreken. Daarover gaat nog een bezwaar naar het gemeentehuis. Verder lijkt er volgens Tegen de Sloop Peperstraat sprake te zijn van belangenverstrengeling, lijkt het erop dat de gemeente de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden heeft en is belangrijke informatie achtergehouden. Dat laatste zou ook gebeurd zijn met informatie richting het college en de gemeenteraad. En er wordt gejokt:

Meerdere huurders hebben inmiddels besloten om niet zelf de huur te gaan opzeggen, maar ‘alle onjuistheden en discrepanties uit het dossier te zullen aanvechten’ in een poging om hun huidige woningen te behouden. Dat belooft een lange juridische confrontatie te worden en een klap voor de gedroomde woningbouwproductie in Zaanstad. Waar overigens een volgende hobbel alweer op de loer lijkt te liggen nu er ook bezwaren zijn ingediend tegen de bouw van een toren met 50 appartementen op de Bloemgracht. Wat daar de grootste pijnpunten zijn is onduidelijk, want de zienswijze van een onbekend aantal omwonenden is niet openbaar gemaakt vanwege de privacywetgeving.

Inspraak

Afgelopen week kwamen drie bewoners van de Peperstraat aan het woord tijdens een digitale vergadering van de gemeenteraad en daaruit kwam vooral naar voren dat de informatievoorziening als volkomen inadequaat wordt ervaren. Zo kregen de huidige huurders pas een jaar nadat eigenaar Accres een intentieverklaring over sloop en herbouw tekende met de gemeente te horen wat er voor hen in het vat zat. Er kwam daarna wel een klankbordgroep om mee te praten, maar de leden daarvan kregen nooit de indruk dat er ook naar hen werd geluisterd. De klankbordgroep werd niet gewezen op de Wet op het overleg huurders verhuurder, er was geen sprake van gelijkwaardigheid en notulen van overleggen werden door Accres ‘aangepast zodat ze juridisch ingedekt zouden zijn’.

Kwaaie pier

Kortom: er is gedurende het hele proces tot nu toe weinig rekening gehouden met de belangen van de huurders. De klankbordgroep stapte uit het overleg over het sociaal plan, maar toch werd dat stuk door Accres gewoon bij de gemeente ingediend. Een kwaaie pier in het verhaal is volgens de huurders de gemeentelijke procesmanager, die geen grip op de situatie zou hebben. De bewoners krijgen steeds te horen dat ze zo snel mogelijk zelf op zoek moeten naar alternatieve woonruimte, maar die is in Zaanstad meer dan schaars.

De vier of vijf scheefhuurders van Accres hebben bovendien geen recht op een stadsvernieuwingsurgentie, omdat de woningcorporaties dat niet willen. Maar de huurders van ZVH die in andere te slopen blokken wonen krijgen zo’n urgentie wel, ongeacht de hoogte van hun inkomen. En zo draaien de molens door en voelen de bewoners zich vermalen worden in een proces waar ze wanhopig greep op proberen te krijgen.

Reacties