Sociaal plan Peperstraat naar gemeente zonder akkoord bewoners

Foto: Google Street View

Eigenaar Accres van de sloopflats in de Zaandamse Peperstraat heeft een sociaal plan ingeleverd bij de gemeente, zo heeft de Burenvereniging Peperstraat bekendgemaakt va Facebook. Dat is apart omdat de klankbordgroep en Accres er geen overeenstemming over hebben bereikt en het evenmin beroordeeld is door de onafhankelijke advocaat die het proces begeleidt, aldus de vereniging.

Het sociaal plan is als het ware het startschot voor de volgende fase in de herhuisvesting van de bewoners. Voor de gemeente vormt het de basis van het haalbaarheidsonderzoek dat nog moet worden gedaan naar de sloop van 122 sociale huurwoningen en nieuwbouw. Accres wil het sociaal plan binnen twee weken opsturen naar de huurders, aldus de burenvereniging. Die heeft inmiddels de SP aan haar zijde in de strijd voor betaalbare en vergelijkbare herhuisvesting. Raadslid Evert Hartog zou momenteel bekijken welke partijen er nog meer gemobiliseerd kunnen worden om te voorkomen dat Accres en de gemeente de nieuwbouwplannen er samen doordrukken zonder de belangen van de huidige bewoners voldoende mee te wegen. Met name Democratisch Zaanstad heeft zich al in de zaak vastgebeten.

Renovatie

Een optie die volgens de bewoners niet onbesproken gelaten kan worden is om de flats alleen te renoveren. Zij zijn van plan om eind deze maand gebruik te maken van inspreektijd tijdens een raadsvergadering. Daarbij zal erop worden aangedrongen om niet in ‘de tunnelvisie’ van sloop en nieuwbouw te blijven hangen. De Burenvereniging heeft al op 5 februari met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur stukken opgevraagd uit het dossier-Peperstraat, maar die naar eigen zeggen nog steeds niet ontvangen.

Reacties