Huurders Peperstraat stappen uit overleg over sociaal plan

Een deel van de te slopen panden.
Foto: Google Street View

De klankbordgroep met bewoners van de Peperstraat is uit het overleg met huiseigenaar Accres gestapt over het sociaal plan dat ervoor noet zorgen dat zij goed terechtkomen wanneer hun woningen worden gesloopt. De bewoners voelen zich al sinds september vorig jaar genegeerd – ook door de gemeente.

Accres dicteert en de klankbordgroep ‘mocht slechts meelezen en adviezen geven over de duidelijkheid van het sociaal plan,’ schrijven de huurders in de brief waarmee ze het vertrouwen in Accres opzeggen. Problemen worden niet serieus genomen en vier scheefwoners dreigen al helemaal buiten de boot de vallen omdat zij in een extra lastig parket zitten. De klankbordgroep is dan ook woedend dat het sociaal plan waar zij absoluut niet achter staat de zin ‘Hier is samen met de vertegenwoordigers van de huurders hard aan gewerkt’ bevat: de eis is dat die onmiddellijk uit het document geschrapt wordt.

Vervangende woonruimte

Accres wil de huurovereenkomsten opzeggen op basis van dringend eigen gebruik, in dit geval sloop van de bestaande woningen en nieuwbouw. Dat kan, maar dan moet volgens de wet wel passende vervangende woonruimte voor de huurder beschikbaar zijn. En daar wringt de schoen, met de huidige woningnood. Accres heeft niet geïnventariseerd welke behoeften de huurders hebben en doet dat pas nadat het sociaal plan is vastgesteld. De klankbordgroep ging wel de deuren langs en hield een enquête onder de mensen die als eerste aan de beurt zijn om te vertrekken. ‘Hieruit kwam naar voren dat er veel huurders zijn met medische klachten, dat 80 procent van de huurders aangeeft dat het woningaanbod in Woningnet laag is en soms niet passend,’ aldus de klankbordgroep.

Sloopdatum nog onbekend

Er zijn bovendien veel aanbiedingen in de regio Amsterdam, terwijl de Peperstraatbewoners in de buurt te willen blijven wonen in verband met werk, school of oppas voot de kinderen. De huurders kunnen waarschijnlijk niet terugkeren naar de nieuwbouw omdat de geplande woningen te klein en te duur zijn. Ze krijgen ook geen terugkeergarantie. Wel moeten ze een jaar na de peildatum geherhuisvest zijn, terwijl de reële sloopdatum nog niet bekend is. Terwijl wethouder Hans Krieger de gemeenteraad ‘maatwerk’ beloofde bij de herhuisvesting van de bewoners, hebben die het gevoel tegen windmolens te vechten.

Scheefhuurders

De scheefhuurders zijn tijdelijke huurovereenkomsten aangeboden via de leegstandswet, maar die oplossing vinden zij een te groot risico op latere dakloosheid. Bewoners die op grond van hun inkomen wel in aanmerking komen voor vervangende sociale huur zouden met voorrang behandeld worden door de Zaanse corporaties, maar daar blijken de eigen huurders juist voor te gaan. De klankbordgroep vindt in het sociaal plan zoals dat door Accres is opgesteld haar zorgen over te hoge huren en een te klein aanbod aan middenhuur niet terug. ‘Door het feit dat het aantal nieuwbouwwoningen in dit project nog niet bekend is (naast de grootte en de huurprijs) kan niet worden gegarandeerd dat scheefhuurders in aanmerking kunnen komen voor een vrijesectorwoning. Wij gaan er vanuit dat het vinden van een passende woning voor deze groep nauwelijks haalbaar is en tot financiële problemen kan leiden,’ aldus de brief aan de huiseigenaar.

Overigens blijkt een aantal huurders helemaal geen huurovereenkomst met Accres te hebben, maar met de vorige eigenaar: hun contracten zijn nooit aangepast. Daarom is de vraag gerezen of Accres wel gemachtigd is om in die gevallen de huurovereenkomsten op te zeggen en de herhuisvesting uit te voeren.

 

 

 

 

 

 

Reacties