Professioneel vuurwerk geweerd op nog te bepalen locaties

Foto: Piqsels / Creative Commons Zero - CC0

Er komt lokale regelgeving aan die het afsteken van professioneel vuurwerk tijdens evenementen aan banden legt. De burgemeester moet nog met een lijst komen van alle plekken waar in Zaanstad vergunningen voor professionele vuurwerkshows moeten worden geweigerd.

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over dit voorstel, dat het waarschijnlijk wel gaat halen. Het geldt niet voor consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling, maar dat was inmiddels al verboden in alle parken in Zaanstad. Gedacht moet worden aan het vuurwerk tijdens de kermis in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam dat – ook nog eens middenin het broedseizoen – een aantal partijen al jarenlang een doorn in het oog is. De aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening gebeurt als gevolg van de halfjaarlijkse APK, waarbij wordt bekeken welke regels kunnen sneuvelen en waar extra regelgeving juist noodzakelijk is.

Nuttige regels

Dat laatste is hier het geval. ‘We willen niet te veel regels, maar wel nuttige regels,’ schrijft het college in een toelichting. De burgemeester wordt ermee verplicht om een evenementenvergunning te weigeren als deze het afsteken van professioneel vuurwerk bevat in één van de vooraf aangewezen vuurwerkvrije gebieden. Deze extra weigeringsgrond voor een vergunning staat los van de ontbrandingstoestemming voor vuurwerkshows waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Die gaat over de veiligheid van het afsteken en soms ook over de effecten op de natuur of beschermde diersoorten.

De burgemeester zal de plekken aanwijzen waar naar zijn oordeel professioneel vuurwerk een te grote belasting is voor bijvoorbeeld de woon- en leefomgeving, het milieu of de openbare orde en veiligheid. Hij houdt daarbij rekening met zaken als de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

 

Reacties