Rosa wil ecologisch onderzoek naar vuurwerk in het broedseizoen zien

Foto: Foto Pixabay

De fractie van Rosa wil naar aanleiding van de rapportage Voortgang Dierenwelzijnsbeleid Zaanstad periode 2011-2017 weten of de gemeente werkelijk geen enkele mogelijkheid heeft om het afsteken van vuurwerk tijdens bijvoorbeeld het broedseizoen te voorkomen, omdat de vergunningverlening een provinciale taak is.

Bedoelt u hiermee dat, daar waar een aanvraag gedaan wordt voor een vuurwerkshow op Zaans grondgebied, de gemeente geen enkele bevoegdheid en/of de mogelijkheid tot controle heeft?’ Het ongeloof klinkt door in schriftelijke vragen van raadslid Mariska Schuttevaêr. En mocht de fractie dit inderdaad verkeerd begrepen hebben: wat kan de gemeente dan wél?

Afgelopen mei werd een vuurwerkshow gehouden tijdens de kermis in het Burgemeester in ‘t Veldpark, middenin het broedseizoen en vlakbij een klein bos met vogelnesten. Rosa meeft volgens Schuttevaêr herhaaldelijk gevraagd om het – verplichte – ecologische onderzoek, maar dat ‘helaas nooit mogen ontvangen’.

Onafhankelijk ecologisch onderzoek

Vooruitlopend op een herhaling van zetten in 2018 wil Rosa horen of de gemeente erop kan toezien dat er in het vervolg een onafhankelijk ecologisch onderzoek plaatsvindt voorafgaand aan de vergunningverlening, en dan niet al maanden van tevoren maar wanneer het broedseizoen al in volle gang is. En dat de resultaten van dat onderzoek vervolgens naar de raad gaan.

Op 125 meter

Vuurwerk afsteken tijdens het broedseizoen mag volgens de wet alleen als het op minstens 125 meter afstand van de nesten gebeurt. Dat is exact de afstand die het bedrijf Pyromax afgelopen voorjaar aanhield ten opzichte van de reigerskolonie in het Burgemeester in ‘t Veldpark, antwoordde het college destijds op eerdere vragen van de fractie. De wet gaat ervan uit dat bij deze afstand ’de overlast voor vogels niet dusdanig is dat er schade wordt verwacht aan het broedsucces’.

Daarom heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord toestemming verleend. Dat is de instelling die namens de provincie alle aanvragen beoordeelt.

Gedomesticeerde circusdieren

Over het gebruik van niet-wilde dieren in circussen vraagt Rosa of het college ondanks het ontbreken van een wettelijke basis toch mogelijkheden ziet om bij de vergunningverlening optredens van kamelen, lama’s, stieren, paarden en andere momenteel nog toegestane diersoorten in Zaanstad te ontmoedigen.

Reacties