Verscherpt toezicht bij gevangenis na bedreigingen managers

Foto: Pexels

Meerdere afdelingshoofden van het Justitieel Complex Zaanstad worden ernstig bedreigd. Volgens De Telegraaf zijn die dermate verontrustend dat de politie extra surveilleert bij de gevangenis en dat de recherche van de eenheid Noord-Holland een onderzoek is gestart.

Het is het zoveelste bericht dat erop duidt dat er iets grondig mis is in de nieuwste en grootste penitentiaire inrichting van het land. Democratisch Zaanstad heeft vragen gesteld naar aanleiding van een reeks eerdere incidenten: amoureuze betrekkingen tussen gedetineerden en personeelsleden, de contrabande die niet uit te roeien lijkt, geweld tegen bewaarders en een steekpartij. Om over de vele brandmeldingen en brandjes nog maar te zwijgen. Na het drugsfeest in de Zaanse gevangenis die bij de partij ook al tot vragen leidde heeft daar het idee postgevat dat de situatie, het toezicht en de veiligheid er niet beter op zijn geworden. ‘Sterker nog, wij hebben het gevoel dat de situatie eerder verslechterd is,’ schrijven Juliëtte Rot en Peter Kranenburg aan het college.  

Vragen

Concreet willen zij nu anwoord op verschillende vragen: wordt het college op de hoogte gehouden van alle incidenten in de gevangenis; zijn er gesprekken over de gang van zaken; delen B & W de mening van DZ dat er meer controles uitgevoerd moeten worden bij medewerkers van de inrichting en weet het college welke controles en screening medewerkers van het Westzaanse gevangeniscomplex moeten ondergaan en of deze na het zoveelste incident binnen korte tijd zijn aangescherpt? Volgens Democratisch Zaanstad moet de gemeente ‘strakkere lijnen’ uitwerken en ‘waar nodig intensiever sturen op maatregelen om het aantal incidenten te beperken, of dit nu gaat om personele maatregelen of om het beperken van de vele incidenten’.

Werkdruk

Eind vorig jaar trok de FNV aan de bel over de volgens de bond ontoelaatbare werkdruk in de Nederlandse gevangenissen: volgens 90 procent van het personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen was die in 2019 verder toegenomen. Meer dan de helft van de medewerkers noemde die hoge werkdruk ‘ongezond’. Eén van de genoemde oorzaken is de toename van het aantal meerpersoonscellen. De FNV pleit ervoor om het aantrekkelijker te maken om bij de DJI te werken, eventueel met bonussen en in elk geval met gekwalificeerd personeel. Als eerste moet per direct de toename van het aantal meerpersoonscellen gestopt worden, aldus de vakbond. Eerdere noodkreten hebben niet tot de gewenste verbeteringen geleid.

Reacties