Doorbraak in ontwikkeling Kan-terrein en omgeving: 750 huizen

Een impressie van de toekomstige woonwijk.
Foto: Gemeente Zaanstad

Bedrijventerrein Hofwijk Noord moet de komende jaren veranderen in een ‘fijne en levendige stadswijk’ met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. Het college heeft de gemeenteraad nu laten weten wat de uitgangspunten zijn. Volgens wethouder Hans Krieger zijn de sanering van het Kan-terrein en de transformatie ‘geweldige kansen om een mooie woon-werkbuurt te bouwen die van toegevoegde waarde is voor de hele wijk’.

Binnen het gebied ligt het Kan-terrein aan de Oostzijde al decennia braak omdat het erg moeilijk bleek om het zelfs voor Zaanse begrippen zeer ernstig vervuilde gebied te ontwikkelen. Daarnaast is er in de directe omgeving een verffabriek die voor beperkingen zorgt door zogenoemde hindercirkel waarbinnen niet gebouwd mag worden en andere pand- en grondeigenaren met hun eigen plannen en ambities. Om die impasse te doorbreken zijn de gemeente, de eigenaar van de grond van Kan Palen en woningcorporatie Rochdale ‘intensief in gesprek gegaan’ en hebben ze daar ook een aantal eigenaren van omliggende percelen bij betrokken. Het resultaat is dat er nu ‘grote stappen naar verbetering’ worden gezet. Overigens was in het Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied eerder al sprake van 800 huizen op deze locatie.

Miljoenen nodig

De uitgangspunten waarover nu een beslissing van de raad nodig is gaan onder andere over de sanering van het Kan-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen dat er komt, de parkeernorm en parkeerregulering in de nieuwe wijk en over financiën. Aan de raad wordt gevraagd om 3,2 miljoen euro uit het transformatiefonds bij te dragen aan de ontwikkeling. Aan de provincie wordt een even hoge bijdrage gevraagd. Het besluit daarover wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan daarna met de grondeigenaar van het Kan-terrein een overeenkomst worden gesloten die daarna dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.  

 

 

Reacties