Volgend voorjaar al veldbloemen op tijdelijk braakliggende terreinen?

Foto: Pixabay / Carolien Mostert

De fracties van GroenLinks en het CDA hebben op de Ideeënmarkt die de gemeenteraad onlangs hield de suggestie opgepakt om meer tijdelijke natuur in Zaanstad te realiseren. Door het inzaaien van braakliggende terreinen met bloemenmengsels kan zo met beperkte middelen de biodiversiteit worden gestimuleerd, betogen de twee partijen in een motie.

De biodiversiteit van de Zaanse dierenwereld is mede afhankelijk van de aanwezigheid van veldbloemen en tijdelijk braakliggende terreinen zouden kunnen dienen om snelgroeiende vegetatie op korte termijn een kans te geven zich te ontwikkelen. Al in 2016 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin hierop werd aangedrongen. De personele inspanning hoeft niet groot te zijn en de Algemene Nederlandse Imkersvereniging stelt gratis zaad voor veldbloemen ter beschikking aan haar afdelingen, onder andere om gemeenten te helpen terreinen in te zaaien. GroenLinks en het CDA verzoeken het college in de motie om met een plan te komen om volgend voorjaar met het inzaaien van tijdelijk braakliggende terreinen in Zaanstad te kunnen beginnen.

Bio steps

Het bedrijf Regelink Ecologie & Landschap maakte eerder voor de gemeente een ontwerp voor meer ecologische verbindingen in de stad, met zogenoemde bio steps: ‘eilandjes’ in bestaande gemeentelijke groenstructuren met als doel meer insecten zoals wilde bijen en vlinders aan te trekken. Nu bestaan die vaak uit gazons met bomen, waar insecten over het algemeen weinig voedsel of onderdak vinden. Wat er met dat plan is gebeurd is onduidelijk: er is nooit meer iets over naar buiten gekomen.  

 

Reacties