Binnenkort al bomenkap op het Fortuinveld in Zaandijk?

Foto: Google Maps

GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren trekken aan de bel wegens berichten dat ‘binnenkort’ wordt begonnen met het kappen van bomen op het Fortuinveld in Zaandijk, ondanks de eerdere toezegging dat daar geen onomkeerbare maatregelen genomen zullen worden totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan. De fracties willen daarom bijgepraat worden over de planning.

Op het Fortuinveld in Rooswijk moet het nieuwe complex van hockeyvereniging De Kraaien verrijzen, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. De buurt kwam in verzet en er werd door het college zelfs overwogen om het dure project af te blazen wegens de precaire financiële positie van de gemeente. De ‘berichten’ die de SP, PvdD en GL hebben bereikt wijzen op een koerswijziging van de gemeente en een versnelde aanpak van het terrein. Weten de omwonenden daarvan en hoe en wanneer zijn of worden die nog op de hoogte gebracht vragen Roland van Braam (SP), Melchior Mattens (PvdD) en Romkje Mathkor (GL) aan het college.

Stikstofproblematiek

De drie zijn ook benieuwd naar de gevolgen van de PAK-uitspraak van de Raad van State voor het beoogde sportcomplex, omdat dat te maken heeft met een overschrijding van de norm voor stikstofdepositie. ‘Is het college van mening dat de stikstofdepositie geen belemmering zal zijn voor realisatie van het project en zo ja, op welke gronden?’ Daarnaast willen ze weten hoe de Noordse woelmuis, de vleermuizen en de broedende vogels zullen worden beschermd en hoeveel tijd de door de rechter opgelegde compenserende maatregelen zullen kosten.

Is het gezien de optredende vertraging nog wel wenselijk om hockeyvereniging De Kraaien zo lang te laten wachten?’ is een meer principiële vraag. Heeft het college daarover overleg met De Kraaien en wordt in dit verband ook gedacht aan zowel een alternatief voor de hockeyclub als aan een eventuele nieuwe bestemming van het Fortuinveld, die minder inbreuk maakt op de natuurwaarden van het terrein? Het sportieve belang van De Kraaien wordt ook niet uit het oog verloren: op welke termijn kan er niet meer gespeeld worden op de huidige velden in de Wijdewormer?

 

Reacties