Verhuizing De Kraaien staat plots op losse schroeven

Foto: Pixabay

Het college gaat onder druk van de financiële situatie van de gemeente onderzoeken wat het zou betekenen als wordt afgezien van de verhuizing van hockeyvereniging De Kraaien van Wijdewormer naar het Fortuinveld in Zaandijk. Het is een van de besparingen die mogelijk lucht zou kunnen geven.

Er moet bezuinigd worden en naast voor de hand liggende – en al veel besproken – kortingen op de uitgaven voor jeugdzorg en andere taken in het sociaal domein, komen nu ook andere opties op tafel. Ook reserveringen voor Sportpark Hoornseveld en zwembad de Slag, voor de verbindingsweg A8-A9 en voor verkeersmaatregelen bij de steeds onwaarschijnlijker wordende vestiging van Ikea in Zaandam zullen onder de loep worden gelegd. Daarbij is niet meteen sprake van afstel, maar eerder van uitstel.

Toeristenbelasting

Op korte termijn wordt gestart met extra inzet om de adressen te achterhalen van particuliere woningen die via websites worden verhuurd om zo te zorgen dat over de inkomsten toeristenbelasting wordt afgedragen. Op dit moment is nog niet aan te geven wat de extra inzet aan extra adressen en inkomsten zal opbrengen, aldus het college in een brief aan de raad.

Erfpacht

Afkopen van erfpacht kan op korte termijn incidenteel iets opleveren, maar houdt ook in dat er structureel minder inkomsten zullen zijn. Een natuurlijk moment om daarover te praten is het moment dat de erfpacht afloopt, meent wethouder van Financiën Hans Krieger en dit zal over een paar jaar voor meerdere canons gebeuren.

Woonlasten

Als naar het verhogen van de inkomsten wordt gekeken ‘beoogt’ het college de woonlasten voor de inwoners niet te verhogen, maar bijvoorbeeld door gerichte en slimme handhaving de inkomsten te vergroten. ‘Ook het verdienmodel Zaanse Schans ziet het college nog steeds als potentiële retributie. De gemeente bezit zelf weinig grond dus daar zijn de mogelijkheden om ‘geld te maken’ beperkt’.

Reacties