Nog dit jaar duidelijkheid over toekomst Zeeheldenbuurt

Niet de hele wijk is slecht: hier is alles in orde.
Foto: Google Street View

Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn hoe de toekomst van de Zeeheldenbuurt in Wormerveer, waar de funderingen van 178 woningen ernstige gebreken vertonen, eruit gaat zien. Op alle eigenaren, zowel de individuele huizenbezitters als woningcorporatie Parteon, rust echter nog steeds de verplichting om voor 1 januari 2021 herstelmaatregelen te hebben getroffen. Dat is drie jaar nadat de problemen aan het licht kwamen.

Op dit moment wordt door alle betrokken partijen samengewerkt aan een plan dat uitgaat van grotendeels sloop/nieuwbouw en totale herinrichting van de buurt,’ schrijft wethouder Songül Mutluer aan de gemeenteraad. Dit jaar wordt gebruikt voor de uitwerking van een stedenbouwkundig plan, een planning en duidelijkheid over de aanpak. ‘Eind dit jaar moet bekend zijn wat dit betekent in het traject en zekerheid bieden over het nemen van maatregelen. Gedurende de periode dat er geen maatregelen zijn getroffen, is sprake van ernstige gebreken in de constructie en daarmee een veiligheidsrisico.’

Juridische stappen

Doorpakken is dus geboden vanwege de risico’s die bewoners lopen. ‘Dat betekent dat er aan het eind van 2019 gekeken zal worden hoe de voortgang is en in welke, eventuele juridische, vorm er vervolg dient te worden gegeven aan het nemen van maatregelen,’ schrijft Mutluer. Het gaat om huizen aan de Cor Bruijnweg, Jan van Riebeeckkade, Karel Doormanstraat, Piet Heinstraat, Van Diemenstraat en Van Heemskerckstraat.

 

'

Reacties

article
33486
Grootschalige sloop Zeeheldenbuurt meest aannemelijke scenario
Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn hoe de toekomst van de Zeeheldenbuurt
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/33486/nog-dit-jaar-duidelijkheid-over-toekomst-zeeheldenbuurt/
2019-05-17T08:57:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/05/17085656/spijk.jpg
Actueel