Vier fracties hebben genoeg van het lakse omgaan met bomen

Foto: Pixabay

Vier raadsfracties hebben een open brief geschreven als protest tegen de ‘ontgroening’ van de gemeente. De directe aanleiding was de noodkap van vijf Amerikaanse populieren afgelopen zaterdag bij het A8-viaduct in Koog aan de Zaan.

De leefbaarheid komt door dergelijke incidenten in Zaanstad steeds meer onder druk te staan, constateren de Partij voor de Dieren, GroenLinks, Rosa en de SP. Zij willen ‘de nodeloze aantasting van onze leefomgeving’ een halt toeroepen: ‘Bomen en groen zijn onmisbaar en verdienen optimale bescherming. Niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk.’

Onnodig

De noodkap was niet nodig geweest als de bomen tijdens de uitbreidingswerkzaamheden aan het AH-filiaal onder het viaduct beter waren beschermd, aldus de fracties. Er zijn zware materialen op de boomspiegels geplaatst en hoofdwortels weggehakt. Maar er is meer aan de hand. Op de Westzijde in Zaandam zijn ook bomen verdwenen of ernstig beschadigd doordat bij werkzaamheden het wortelstelsel vernield is en bij de aanleg van een fietsstraat in de Dr. J. Mulderstraat in Zaandijk ging ook al van alles mis. In Krommeniedijk werden per ongeluk de verkeerde bomen gekapt.

Bomen belangrijk

Er zijn nog vele andere voorbeelden,’ schrijven Judit Raa (PvdD), Romkje Mathkor (GL), Menno de Haas (Rosa) en Evert Hartog (SP). ‘Bij de herinrichting van buurten is bovendien veel groen verloren gegaan en eerder dit jaar heeft ProRail honderden gezonde bomen en struiken langs het spoor verwijderd.’ Daarmee is een enorme waarde verloren gegaan. Niet alleen hebben buurtbewoners vaak een band met ‘hun’ groen, ook zijn bomen verblijf-, schuil- en nestelplekken, slaan ze overtollig regenwater op, halen ze fijnstof en CO2 uit de lucht en helpen ze om Zaanstad meer hittebestendig te maken.

Niet vrijblijvend

Groen is geen vrijblijvende keuze, maar simpelweg noodzakelijk,’ aldus de briefschrijvers. ‘We constateren dat er op dit moment met grote regelmaat onnodig groen en bomen verloren gaan doordat er zowel in de voorbereiding van bouwprojecten als tijdens de uitvoering niet of nauwelijks input en toezicht door de gemeente is op de groenaspecten. Het bestaande groen in de stad moet beter beschermd worden. De gemeente zal een nadrukkelijkere rol moeten gaan spelen bij werkzaamheden en bouwprojecten.’

Haast maken

Het college heeft al toegezegd onderzoek te gaan doen naar de werkwijze van de gemeente op dit gebied. Maar die belofte dateert alweer van maanden geleden. ‘Omdat er helaas missers blijven optreden, dringen wij erop aan dat dit onderzoek nu met grote urgentie wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan met de raad worden besproken,’ schrijven de vier partijen.

 

Reacties

0