Populieren bij A8-viaduct in Koog aan de Zaan zijn niet meer

Foto: Facebookpagina Groen Zaans - Houd en maak Zaanstad groen / Monique Zonneveld

In alle vroegte zijn vanmorgen begeleid door tromgeroffel de vijf Amerikaanse populieren gekapt bij het AH-filiaal in Koog aan de Zaan, die de verbouwing en uitbreiding van de supermarkt niet hebben overleefd.

Ondanks het vroege uur was een tiental mensen getuige van de kaalslag. In Zaanstad groeit de weerstand tegen wat wordt gezien als het zinloos kappen van bomen als weg van de minste weerstand bij bouwwerkzaamheden en herinrichtingen. In dit geval was sprake van een noodkap, omdat de bomen niet meer bestand zouden zijn tegen harde wind door beschadigingen aan het wortelstelsel tijdens de werkzaamheden. Dat niet meer maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen wordt de gemeente zwaar aangerekend.

Stills uit een video van Monique Zonneveld op de Facebookpagina Groen Zaans – Houd en maak Zaanstad groen.

Zaanstad kent een historie van bomen die ’per ongeluk’ worden gekapt of om redenen die voor omwonenden niet duidelijk zijn. Er is al meermalen gepleit voor een duidelijke omschrijving van de betrokken boom of bomen bij de aanvraag en het verlenen van kapvergunningen, omdat met de huidige werkwijze met enige regelmaat pas duidelijk wordt welke bomen moeten wijken op het moment dat de kettingzaag begint te loeien.

En dan gaat het nog alleen over bomen in de openbare ruimte, omdat bewoners de kap op eigen terrein niet hoeven te melden en daarvoor geen vergunning vereist is tenzij het om een als waardevol geregistreerd exemplaar gaat.

Reacties