SP, PvdD en GroenLinks willen een groenwacht om bomen te beschermen

Foto: Twitter / Koen van de Griendt

De SP, PvdD en GroenLinks maken zich sterk voor het behoud van meer bomen in Zaanstad. Er geldt sinds 2009 een herplantplicht bij kap en een norm van minimaal 0,4 boom per inwoner, maar volgens de drie fracties heeft dat niet tot gevolg gehad dat het goed gaat met ons groen.

Hun eerste aanbeveling is om een groenwacht aan te stellen, die verantwoordelijk is voor het hele bomenbeleid en die als laatste de uitvoering van een kap controleert.

Erg veel gekapt

Er wordt op dit moment erg veel gekapt, constateren de partijen, ‘zowel in het kader van stadsontwikkeling, rioleringswerkzaamheden als achterstallig onderhoud. Ook gebeurt het helaas te vaak dat de verkeerde bomen gekapt worden, zoals bijvoorbeeld in Krommeniedijk. Ook komt het voor dat zonder vergunning wordt gekapt, zoals onlangs gebeurde met zes bomen in de Fortuinlaan in Krommenie.’

Bovendien verdwenen er honderden bomen op het Hembrugterrein en langs het spoor. ‘De grote aantallen waarom het gaat en de onduidelijkheid over de noodzaak van de kap veroorzaakt veel publieke onrust,’ aldus de raadsleden Romkje Mathkor (GroenLinks), Melchior Mattens (Partij voor de Dieren) en Evert Hartog (Socialistische Partij). De tomeloze bouwlust vergroot die zorgen nog.

Herplantachterstand

Er is bovendien sprake van een aanzienlijke achterstand bij de herplant, die volgens de plaatselijke regels binnen twee jaar na de kap een feit moet zijn. Het is voor inwoners volstrekt onduidelijk hoe die herplant in elkaar steekt en waar gekapte bomen die niet op de oude plek terugkeren dan wel komen te staan. Een bomenkaart zou dat inzichtelijk kunnen maken.

En wat hebben we aan die dunne stammetjes die herplant worden in de plaats van hoge, mooie bomen?’ vragen de drie fracties zich af, die het onderwerp hoger op de prioriteitenlijst van de raad willen zien: het Bomenbeleidsplan moet beter worden uitgevoerd en strenger gehandhaafd worden. Een fulltime groenwacht zou daar toezicht op kunnen houden en jaarlijks verslag kunnen doen aan de raad, die daardoor ook niet meer in het duister hoeft te tasten.

De partijen willen ook dat er voor wijken waar nieuwbouw en stadsontwikkeling plaatsvinden een groennorm van minstens 25 procent komt, vast te leggen in de omgevingsvergunningen. Zo moet voorkomen worden dat alle groen verdwijnt uit het stedelijk gebied.

Evaluatie per boom

Bij dit groen kan ook gedacht worden aan postzegelparkjes, openbare geveltuintjes en zelfs aan Tiny Forests, die wijken een heel ander aanzien kunnen geven,’ geven de drie opstellers van het agendainitiatief alvast een voorzet. Bovendien zou niet per plan, maar per boom bekeken moeten worden of kappen echt noodzakelijk is en zou onderzocht moeten worden hoe bomen beter oud kunnen worden in Zaansta.

Om dat laatste te bevorderen wordt gedacht aan het instellen van een hoofdbomenstructuur langs straten die voor de ruimtelijke kwaliteit van Zaanstad belangrijk zijn. ‘Een hoofdbomenstructuur beschikt over voldoende groeiruimte (minimaal 25 kubieke meter) en bij aanplant moet sprake zijn van een stamomtrek met een diameter van minstens 25 centimeter.’

Kapvergunning

Ook het beleid dat voor kappen op niet-openbare plaatsen geen vergunning nodig is, moet op de schop. Het idee was om de administratieve belasting door veel ‘kleine’ aanvragen van particulieren voor het kappen van een boom in de voor- of achtertuin te verminderen, maar in de praktijk blijkt het ook om hele grote aantallen te kunnen gaan – zoals ProRail langs het spoor heeft bewezen.

Als meer dan vijf bomen per jaar worden gekapt, zou wel een vergunningplicht moeten gelden vinden de SP, PvdD en GroenLinks. ‘Deze aanpassing maakt een afweging over grootschalige kapplannen mogelijk, terwijl de burger die een vergunning voor kap van een enkele boom aanvraagt nog steeds wordt ontzien.’

Uitdunnen

In de Algemene Plaatselijke Verordening zou moeten worden opgenomen dat het zonder vergunning uitdunnen van bos alleen mag met een door B & W goedgekeurd groenbeheerplan. Dat zou op het Hembrugterrein het zonder meer verwijderen van 600 bomen voorkomen hebben.

 

Reacties